Västmanlandsmusiken utlyser residens

Residens samtida cirkus:

Två veckors vistelse hos Teatermaskinen i Riddar- hyttan för upp till fyra cirkuskonstnärer.
Valfri period väljs mellan 10:e och 30:e juni 2019.

I RESIDENSET INGÅR

  • Resor för 4 personer t/tr avreseort inom Norden – Riddarhyttan.
  • Boende för fyra personer i Riddarhyttan.
  • Möjlighet att laga mat både vid residenslokalensamt vid boendet.
  • Teatermaskinens ”Kuben” med en scenyta på minimum 10×10 m2 och takhöjd 8 m till balkar. Mellan balkar 9-10 m. Golvytan är större utan dansgolv.
  • Ljud, enklare ljus, dansgolv, dansmatta, riggningsmöjligheter.
  • Teknisk support.
  • Konstnärlig feed-back om så önskas.
  • Produktionsarvode på 6 000 kr i veckan per person exkl moms. Utbetalas mot  faktura.
  • Läs mer: Ny_Residens Cirkus

Dags att komma med produktionsförslag till ScenGalej!

ScenGalej är en utbudsdag med scenkonst (musik/teater/dans/cirkus…) för barn och unga.
Utbudsdagen äger rum den 10 oktober i Norrköping och arrangeras av Dans i Öst/Region Östergötland, Norrköpings och Linköpings kommuner, Östgötamusiken och Riksteatern Östergötland.

Fram tills den 25 mars går det att lämna produktionsförslag på hemsidan<http://scengalej.se/anmalan-artister-grupper/>!

Reminder: Important circus census!

EU Circus Census. Be Counted In!

In 2018, did you work in or with the circus industry in an EU Member State in any role (employed or self-employed)? If so please accept this invitation to participate in the Circus Census. The Circus Census is being undertaken in close consultation with Panteia, an independent research company, as part of a Study of the Situation of Circus which is funded by The European Commission

Individuals Circus Census (adult professionals including artists, managers, technical crew, producers, venue, festival, training school and creation centre staff, teachers, funders, academics, costume and prop makers and so on): bit.ly/2MwTG0J

Companies Circus Census (including venues, festivals, touring circuses and circus arts companies, creation and training centres, national associations and so on): bit.ly/2Re1cOQ

Individual country information is also being sought about funding opportunities for circus, work permit contacts, policies for use of animals in performance and the education of travelling children. More information in multiple languages can be found at censusarts.org

If you wish to share your opinion about access to Creative Europe funding for circus projects please do so here and this will be included in the Study: CircusCreativeEuropeSurvey

Your assistance in completing the Circus Census and circulating to contacts you have, including databases that you hold, is vital to ensuring a complete response. The Circus Census closes on 28th February 2019. The Study will be published later this year and used to advocate on behalf of circus at a European and individual Member State level. All information is provided anonymously.

Viktig cirkusundersökning!

EU-cirkuscensus. Bli inräknad! 

Arbetade du under 2018 i eller med cirkusbranschen i en EU-medlemsstat i någon roll (som anställd eller egenföretagare)? Om så är fallet vänligen acceptera denna inbjudan att delta i Cirkuscensusen. Cirkuscensusen genomförs i nära samarbete med Panteia, ett oberoende undersökningsföretag, som en del av en studie av Cirkussituationen som finansieras av Europeiska kommissionen

Cirkuscensusen av individer (vuxna yrkesverksamma inklusive artister, managers, teknisk personal, producenter, arenapersonal, festivalpersonal, utbildnings- och kreativ personal, lärare, finansiärer, akademiker, kostym- och rekvisitatillverkare och så vidare): http://bit.ly/2MwTG0J

Cirkuscensusen av kompanier (inklusive arenor, festivaler, turnerande cirkusar och cirkuskonstföretag, kreativa och utbildningscentra, nationella föreningar och så vidare): http://bit.ly/2Re1cOQ

Individuell landsinformation söks också om finansieringsmöjligheter för cirkus, arbetstillståndskontakter, policyer för användning av djur i uppträdande och utbildning av resande barn. Mer information på flera språk finns på http://censusarts.org

Om du vill dela med dig av din åsikt om tillgång till Creative Europe-finansiering för cirkusprojekt, vänligen gör det här och den kommer att inkluderas i studien: https://www.surveymonkey.co.uk/r/CircusCreativeEuropeSurvey

Din hjälp med att slutföra cirkuscensusen och cirkulera till kontakter du har, inklusive databaser du har, är avgörande för att säkerställa ett fullständigt svar. Cirkuscensusen stängs den 28 februari 2019. Studien kommer att publiceras senare i år och kommer att användas för att förespråka på uppdrag av cirkus på europeisk och enskild medlemsstatsnivå. All information lämnas anonymt.

Training hours Summer 2018

DAILY TRAINING STOCKHOLM


Cirkus Cirkör, Rotemannavägen 22

Training hours in Alby:

Monday, Tuesday, Thursday & Friday:
12.30-16.30
Wednesday:
10.00-14.00

Special Summer hours:

25/6-29/6 kl.10.00-14.00
1/8-10/8 kl.10.00-14.00
13/8-17/8 kl.15.30-19.30

Closed for the Summer:

18-22 of June
2-31 of July

DAILY TRAINING MALMÖ


Karavan, Bokgatan 18, Sofielund

Training hours in Malmö:

Monday – Friday  12.30-16.30

Closed for the Summer:

22 of June
2-27 of July

Changes in the schedule may occur, keep up to date at our reception or on Manegen’s Facebook page.

GDPR

Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning: GDPR (General Data Protection Regulation) eller Datasjyddsförordningen. För att du ska veta att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt har Manegen sammanfattat våra vanligast förekommande personuppgiftsbehandlingar här:

GDPR