Kallelse till årsmöte Manegen 28 april – Annual meeting 28th of April – Warmly welcome!

(english below)

Varmt välkomna till Manegens årsmöte söndagen den 28 april 2019!

Tillsammans kommer vi att diskutera framtida visioner och mål för Manegens verksamhet samt besluta om nya styrelsemedlemmar för 2019/20.

Plats: Danscentrum Stockholm, Jungfrugatan 7

Tid: 11-14

11.00-11.15 Fika, Samtal
11.15-12.15 Årsmöte
12.15 – 12.50 Presentation av ny webbsida mm
13.00 – 14.00 The Sphere-Lecture Performance med Saloranta & de Vylder

Anmäl dig senast den 16 april till: info@manegen.org

Se dagordning: HÄR

Övriga handlingar till mötet kommer senare.

Fram tills den 16 april kan du skicka in motioner eller förslag på punkter att ta upp på årsmötet eller nominera till styrelsen genom att mejla till info@manegen.org.

Kom ihåg! Bara de som har betalat sin medlemsavgift har rösträtt på årsmötet, men det går bra att komma och lyssna ändå. Det går även bra att betala medlemsavgiften kontant på plats.

Välkomna!

MANEGEN- Centrum för cirkus varieté och gatuperformance

 

INVITATION TO THE ANNUAL MEETING OF MANEGEN ON THE 28th OF APRIL!

Welcome to the annual meeting of Manegen on Sunday 28th of April 2019!

Together we will discuss the future goals and visions for Manegen and also vote for new members of the board! 

Please sign up by 16th April at: info@manegen.org

Where: Danscentrum Stockholm, Jungfrugatan 7

When: 28th of April, 11 am – 2 pm

REMEMBER renew your membership for 2019 if you didn´t do it already!

Please sign up before the 16th of April at info@manegen.org

More information about The Sphere

– A lecture performance about The Sphere by Saloranta & de Vylder

The Sphere is a radically innovative p2p community crypto-platform for self-organization in the performing arts. In the Sphere, artists and technologists collaborate to program assemblages of smart contracts that distribute funds connected to a performance project.
The Sphere catalyses working opportunities for all the participants and nurture the performing art ecosystem, both materially and artistically.
As a collaborative emergent infrastructure, it is a call to experiment and challenge the traditional frameworks of cultural production.
Medverkande: Olle Saloranta Strandberg, Simon Wiborn
Scenografi / Kostym / Ljus: Katarina Wiklund
Dramaturgi: Erik Bordeleau
Manus: Erik Bordeleau, Olle Saloranta Strandberg, Sara de Vylder
Koncept: Saloranta & de vylder
Föreläsningslängd: 70 min.

Västmanlandsmusiken utlyser residens

Residens samtida cirkus:

Två veckors vistelse hos Teatermaskinen i Riddar- hyttan för upp till fyra cirkuskonstnärer.
Valfri period väljs mellan 10:e och 30:e juni 2019.

I RESIDENSET INGÅR

  • Resor för 4 personer t/tr avreseort inom Norden – Riddarhyttan.
  • Boende för fyra personer i Riddarhyttan.
  • Möjlighet att laga mat både vid residenslokalensamt vid boendet.
  • Teatermaskinens ”Kuben” med en scenyta på minimum 10×10 m2 och takhöjd 8 m till balkar. Mellan balkar 9-10 m. Golvytan är större utan dansgolv.
  • Ljud, enklare ljus, dansgolv, dansmatta, riggningsmöjligheter.
  • Teknisk support.
  • Konstnärlig feed-back om så önskas.
  • Produktionsarvode på 6 000 kr i veckan per person exkl moms. Utbetalas mot  faktura.
  • Läs mer: Ny_Residens Cirkus

Dags att komma med produktionsförslag till ScenGalej!

ScenGalej är en utbudsdag med scenkonst (musik/teater/dans/cirkus…) för barn och unga.
Utbudsdagen äger rum den 10 oktober i Norrköping och arrangeras av Dans i Öst/Region Östergötland, Norrköpings och Linköpings kommuner, Östgötamusiken och Riksteatern Östergötland.

Fram tills den 25 mars går det att lämna produktionsförslag på hemsidan<http://scengalej.se/anmalan-artister-grupper/>!

Reminder: Important circus census!

EU Circus Census. Be Counted In!

In 2018, did you work in or with the circus industry in an EU Member State in any role (employed or self-employed)? If so please accept this invitation to participate in the Circus Census. The Circus Census is being undertaken in close consultation with Panteia, an independent research company, as part of a Study of the Situation of Circus which is funded by The European Commission

Individuals Circus Census (adult professionals including artists, managers, technical crew, producers, venue, festival, training school and creation centre staff, teachers, funders, academics, costume and prop makers and so on): bit.ly/2MwTG0J

Companies Circus Census (including venues, festivals, touring circuses and circus arts companies, creation and training centres, national associations and so on): bit.ly/2Re1cOQ

Individual country information is also being sought about funding opportunities for circus, work permit contacts, policies for use of animals in performance and the education of travelling children. More information in multiple languages can be found at censusarts.org

If you wish to share your opinion about access to Creative Europe funding for circus projects please do so here and this will be included in the Study: CircusCreativeEuropeSurvey

Your assistance in completing the Circus Census and circulating to contacts you have, including databases that you hold, is vital to ensuring a complete response. The Circus Census closes on 28th February 2019. The Study will be published later this year and used to advocate on behalf of circus at a European and individual Member State level. All information is provided anonymously.

Viktig cirkusundersökning!

EU-cirkuscensus. Bli inräknad! 

Arbetade du under 2018 i eller med cirkusbranschen i en EU-medlemsstat i någon roll (som anställd eller egenföretagare)? Om så är fallet vänligen acceptera denna inbjudan att delta i Cirkuscensusen. Cirkuscensusen genomförs i nära samarbete med Panteia, ett oberoende undersökningsföretag, som en del av en studie av Cirkussituationen som finansieras av Europeiska kommissionen

Cirkuscensusen av individer (vuxna yrkesverksamma inklusive artister, managers, teknisk personal, producenter, arenapersonal, festivalpersonal, utbildnings- och kreativ personal, lärare, finansiärer, akademiker, kostym- och rekvisitatillverkare och så vidare): http://bit.ly/2MwTG0J

Cirkuscensusen av kompanier (inklusive arenor, festivaler, turnerande cirkusar och cirkuskonstföretag, kreativa och utbildningscentra, nationella föreningar och så vidare): http://bit.ly/2Re1cOQ

Individuell landsinformation söks också om finansieringsmöjligheter för cirkus, arbetstillståndskontakter, policyer för användning av djur i uppträdande och utbildning av resande barn. Mer information på flera språk finns på http://censusarts.org

Om du vill dela med dig av din åsikt om tillgång till Creative Europe-finansiering för cirkusprojekt, vänligen gör det här och den kommer att inkluderas i studien: https://www.surveymonkey.co.uk/r/CircusCreativeEuropeSurvey

Din hjälp med att slutföra cirkuscensusen och cirkulera till kontakter du har, inklusive databaser du har, är avgörande för att säkerställa ett fullständigt svar. Cirkuscensusen stängs den 28 februari 2019. Studien kommer att publiceras senare i år och kommer att användas för att förespråka på uppdrag av cirkus på europeisk och enskild medlemsstatsnivå. All information lämnas anonymt.

Training hours Summer 2018

DAILY TRAINING STOCKHOLM


Cirkus Cirkör, Rotemannavägen 22

Training hours in Alby:

Monday, Tuesday, Thursday & Friday:
12.30-16.30
Wednesday:
10.00-14.00

Special Summer hours:

25/6-29/6 kl.10.00-14.00
1/8-10/8 kl.10.00-14.00
13/8-17/8 kl.15.30-19.30

Closed for the Summer:

18-22 of June
2-31 of July

DAILY TRAINING MALMÖ


Karavan, Bokgatan 18, Sofielund

Training hours in Malmö:

Monday – Friday  12.30-16.30

Closed for the Summer:

22 of June
2-27 of July

Changes in the schedule may occur, keep up to date at our reception or on Manegen’s Facebook page.