En påminnelse om ändringar i den dagliga träningen i Malmö

(english below)

Nästa vecka 27 februari till 3e mars är den dagliga träningen i Malmö flyttad till en danslokal på Föreningsgatan 54.

Tiderna är 12.30-16.30

För att få tillgång till lokalen maila till daglig.traning.malmo@manegen.org så får du en tillfällig kod.

Det kommer inte gå att träna luft eller rigga material.

Ändringarna är på grund av intensiv repetition inför premiären av Karavans nya föreställning Efterträdare.

 

A reminder of the changes in the daily training in Malmö next week.

Next week the 27th of February to 3rd of March, the daily training in Malmö is moved to a dance space on Föreningsgatan 54.

Times are 12:30 to 16:30

To gain access to the premises send a email to daglig.traning.malmo@manegen.org to get a temporary code.

You will not be able to train aerial or rigg anything.

The changes are due to intensive rehearsal before the premiere of the new show Efterträdare.

Nya träningstider i Alby

 

Från och med den första februari är det nya träningstider i Alby, men det är inte allt som är nytt.

Från och med den första februari säger vi också välkommen till Elin Ringström vår nya receptionist i Stockholm.

De nya träningstiderna är:

 

Mån 12.30 – 16.30

Tis 12.30-16.30

Ons 10.00-14.00

Tors 12.30-16.30

Fre 10.00 – 14.00

 

Det är viktigt att vi hjälps åt att hålla dessa tider eftersom det är en överenskommelse mellan Manegen och Cirkus Cirkör.

 

NYTT ÅR, NYTT MEDLEMSKAP OCH NYA TRÄNINGSKORT

Manegen logga

(english HERE)

 

Manegen hälsar er välkomna till ett magiskt bra 2017, ett år som vi är säkra på blir ERT år, alla ni som arbetar med cirkus, varieté och gatuperformance. 2017 blir året när Kulturrådet äntligen genomför en kartläggning av vårt kulturområde. Detta tack vare hårt påverkansarbete från bland annat Manegen.

 

Vi är tillsammans med er, våra medlemmar, en förening som samlar och representerar cirkus, varieté och gatuperformance. Vi är en branschorganisation byggd av medlemmar, för medlemmar och vi jobbar aktivt för att skapa bättre arbetsvillkor och möjligheter till utveckling för våra medlemmar.

 

Under 2016 hade Manegen drygt 200 medlemmar. Såväl enskilda artister samt organisationer. Manegen grundades för att möta behoven hos de växande konstformerna, vi är fortfarande en ganska ung organisation men har stor potential att växa vidare i takt med att vårt kulturområde fortsätter att utvecklas och stärkas i Sverige. Arbetsplanen för de kommande åren är att fokusera på att öka de professionella villkoren för medlemmarna, förbättra den interna och externa informationsspridningen samt uppnå en organisatorisk stabilitet.

 

Så se till att vara med på resan, förnya ert medlemskap:
Bli medlem idag!
Kostnad ordinarie medlemskap: 200 kr / kalenderår.
Betala till plusgiro: 514505-7
Eller gå via länken: HÄR
Det går såklart också bra att köpa ert medlemskap i receptionen i antingen Stockholm eller Malmö.
Träningskort går endast att köpa på plats i någon av receptionerna.
Välkommen!

Som medlem får du tillgång till:
– Kostnadsfri fortbildning – workshops inom cirkus, teater, dans, cirkusriggning med mera.
– Kontinuerligt information om arbetsmöjligheter.
– Information om residens.
– Tillgång till träning för professionella artister under fem dagar i veckan. Just nu tillgängligt i Stockholm (Alby) och Malmö.
– Information om bidrag som du kan söka både statligt och kommunalt.
– Nyhetsbrev från Manegen varje månad

Möte om gage för frilansande artister

I Malmö på Karavan kommer det på fredag den 13e januari klockan 17.00 bli ett öppet samtal om gage i södra Sverige.

Samtalet kommer att kretsa kring frågor som:

Vad tar vi? Vad vill vi ta? Varför tar vi så mycket som vi gör? Minimigräns? Undantagsfall? Mängdrabatt? Moms?!?

Mötet är riktat till frilansartister inom cirkus/nycirkus/gatuperformace och varieté som är verksamma i södra Sverige. Även dig som inte jobbar med det på heltid eller är på väg in i branschen.

Mer info om mötet och hur du kan delta hittar du HÄR

Vill du ta del av anteckningar från mötet kan du maila till: daglig.traning.malmo@manegen.org

Tillfälliga ändringar i Daglig Träning Malmö

Tillfälliga förändringar i daglig träning Malmö på grund av Karavans föreställning
Januari
något begränsat utrymme på grund av scenografibyggande men träning som vanligt. Fråga Hanna
om du har specifika önskningar/behov gällande din träning så löser vi det på ett eller annat sätt.
Februari
något begränsat utrymme på grund av scenografi
1 februari – 26 februari ändrade tider för daglig träning: 17-21
27e februari – 3e mars daglig träning kommer flyttas till annan lokal troligtvis utan möjlighet till att
rigga luft eller likn, mer info kommer snart.
Mars
Begränsat utrymme på grund av scenografi
Ändringar i tid för daglig träning:
10e 10-14
14e 10-14
17e 10-14
20-23e 10-14
Övriga dagar: 12-30-16.30
Temporary changes in daily training Malmo because of Karavans new show
January

somewhat limited space due to the construction stage design, but training as usual.
Ask Hanna if you have specific desires / needs regarding your training and we will solve it in one
way or another.
February

somewhat limited space because of scenography
February 1 to February 26 changes in daily training hours: 17-21
27th February – 3rd March daily training will be moved to another room probably no possibility of
rigging, more info coming soon.
March
Limited space because of scenography
Changes in time for daily practice:
10/3 10-14
14/3 10-14
17/3 10-14
20-23/3 10-14
all other days 12.30-16.30

Workshop: Internationell marknadsföring och kommunikation för cirkuskompanier

English below

Manegens samarbetspartner CASA – Circus Arts and Street Arts Circuits bjuder in till en workshop i internationell marknadsföring och kommunikation för cirkuskompanier. Workshopen riktar sig till kompanier med bas i Sverige. Max 25 deltagare, max 1 representant per projekt/kompani.

Om fler än 25 personer anmäler sig kommer prioritet att ges till kompanier som turnerar med specifika föreställningar under 2017. Workshopen ges kostnadsfritt och på engelska. Alla deltagare förväntas ha med sig sina marknadsmaterial, liksom frågor om strategier och marknader som de vill undersöka.

Du kan gå workshopen igen även om du gick den förra året, eftersom andra experter är inbjudna denna gång.

När: Torsdag den 1a december 2016 klockan 09-17

Var: Suptopia, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg

Anmälning: Maila till Kiki Muukkonen på kiki@suptopia.se senast den 20e november 2016

För den som vill: Kom med och se Cirkus Cirkörs Limits på Dansens Hus med gruppen på kvällen, biljett ingår gratis i workshopen för dem som anmäler sig innan deadline.

Mer info: HÄR

Manegens partner CASA – Circus Arts and Street Arts Circuits invites you to a workshop in international marketing and communications for circus companies.

The workshop is addressed to companies based in Sweden. Max 25 participants and maximum 1 representative per project / company.

If more than 25 people sign up, priority will be given to companies that tours with specific performances in 2017.

The workshop is provided free of charge and in English.

All participants are expected to bring their marketing materials, as well as questions of strategies and markets that they want to investigate.

You can join the workshop even if you did it last year, as other experts are invited this time.

 

When: Thursday 1st of December 2016 at 09-17

Where: Suptopia, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg

Registration: Mail to Kiki Muukkonen on kiki@suptopia.se Deadline: 20th of November 2016

For those who want to: Come and see Cirkus Cirkör Limits on Dansens hus with the group in the evening, the ticket is included in the workshop for those who register before the deadline.

More info (in swedish): HERE

Tack till världens bästa medlemmar

(english below)

I måndags var det medlemsmöte. Det var lärorikt, inspirerande, kreativt och alldeles alldeles underbart.

Som tur var låg månadens styrelsemöte redan dagen efter så att styrelsen genast kunde sammanfatta alla era briljanta idéer och sortera post-its.

Tack vare alla ni medlemmar fortsätter Manegen att växa utvecklas och bli precis det vi ska vara.

Tack alla ni som var på plats, ni som fixade, som talade, som uppträdde.

Tillsammans är vi en kraft att räkna med!

 

Two days ago (Monday) we had our members meeting. It was educational, inspiring, creative and just so wonderful.

Luckily our monthly board meeting was the following day so the Board could immediately summarize all your brilliant ideas and sort all the post-its.

Thanks to all our members Manegen continues to grow and evolve to become exactly what we are supposed be.

A extra big thank you to everyone who was a part of the members meeting.

Together we are a force to be reckoned with!

Nycirkus som verktyg för integration

 

Manegen säger grattis till Kulturskolorna i Skurup, Simrishamn och Eslöv som just fick 170000 kr beviljat för projektet ”Nycirkus som verktyg för integration”. Vi gläds åt att Region Skåne förstår vilken kraft som finns i vår kulturform. Vi gläds också med våra medlemmar som är en del av projektet och hoppas att de kan dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter när projektet fortskrider. Projektet kommer att genomföras i vår och innefattar lärande för ledning och nycirkuspedagoger samt spridning av erfarenheterna till andra kulturskolor och aktörer. Projektet kommer att skapa nya stimulerande mötesplatser för integration mellan barn och unga med olika kulturell bakgrund i kommuner där behovet av dessa mötesplatser är starkt.

Manegens medlemsmöte 2016

open-stage
(english below)

Kom på Manegens medlemsmöte och öppna scen:
Måndagen den 17 oktober kl 16:00 -20:00 i Cirkushallen i Alby!
(T- Alby Rotemannavägen 22, Cirkörhallen)

Manegen presenterar en kartläggning av svensk cirkus, varieté och gatuperformance. Margareta Brilioth från Kulturrådet informerar om KUR:s verksamhet och om att söka bidrag. Vi avslutar med Öppen Scen!

Program

16.00-16.30 Fika

16.30-17.15 Margareta Brilioth/Kulturrådet

17.15-17.30 Paus och mingel

17.30-18.30 Manegen kartläggning och framtidsplaner

18.30-20.00 Öppen Scen!
Vill du vara med på öppen scen?
Anmäl dig till info@karinmelin.com

Meddela receptionisterna om du kommer på medlemsmötet så att vi kan beräkna fika och sittplatser! Eller skicka ett mejl till info@manegen.org och anmäl dig!

(allt är helt kostnadsfritt)

Manegen membersmeeting 2016

Join the Manegen meeting for all members and our open stage on:
Monday 17 October at 16:00 -20: 00 in the Circus Hall in Alby!
(T- Alby Rotemannavägen 22, Cirkörhallen)

Manegen will present a survey of the Swedish circus, variety and street performance.
Margareta Brilioth of the swedish arts council will talk about KUR’s activities and how to apply for fundings. The day will end with a open stage.

Program:

16:00 to 16.30 Refreshments
16:30 to 17:15 Margareta Brilioth / Arts Council
17:15 to 17:30 Break and mingle
17:30 to 18:30 Manegen mapping and future plans
18:30 to 20:00 Open Stage!

Do you want to perform on the open stage?
Sign up: info@karinmelin.com

Please notify the administrators in Alby or Malmö if you will come to the meeting so that we can calculate refreshments and seatings! Or send an email to info@manegen.org and sign up!
(evertything is free)

Gagaklasser med Iyar Elezra från Batsheva dance company

iyar-elezra-288x197

(English below)

Nu kan Manegen erbjuda sina medlemmar möjlighet att delta i Gagaklasser med Iyar Elezra från Batsheva dance company.

Klasserna är ett samarbete med Danscentrum Stockholm

ENGLISH – Now Manegen offers their members the opportunity to participate in Gaga classes of Iyar Elezra from the Batsheva Dance Company.

The classes are offered in collaboration with Danscentrum Stockholm

När / When: 17-20 oktober kl.10.00-11.30

Anmäl er till / registration at: daglig.traning@manegen.org

Info om klassen / Info about the classes:

Gaga/dancers classes are open to professional dancers.
These classes last for an hour and fifteen minutes and are taught by dancers who have worked closely with Ohad Naharin. Gaga/dancers classes are built on the same principles as Gaga/people classes but also employ the specific vocabulary and skills that are part and parcel of a dancer’s knowledge. The layering of familiar movements with Gaga tasks presents dancers with fresh challenges, and throughout the class, teachers prompt the dancers to visit more unfamiliar places and ways of moving as well. Gaga/dancers deepens dancers’ awareness of physical sensations, expands their palette of available movement options, enhances their ability to modulate their energy and engage their explosive power, and enriches their movement quality with a wide range of textures.

Länk till info om coachen / Link to the info about the choach