Seminarium- pedagogiska verktyg att nå ut med cirkusföreställningar till förskolan och skolan!

logo2        images

ENGLISH BELOW

I samarbete med DIS/Dans i Stockholms stad och län bjuder Manegen in dig som arbetar med cirkus till ett andra seminarium om att nå ut med cirkusen till förskolan och skolan! Fokus ligger nu på att  göra upplevelsen längre – att skapa en lärarhandledning, ett pedagogiskt verktyg att jobba vidare med efter föreställningen.

Hur skriver man en lärarhandledning till sin föreställning, vad ska man tänka på och varför behövs det?

Hur kan man som artist/grupp skapa en föreställning som passar för skolturné, vi bjuder  in Viktor Gyllenberg samt Annelie Arffman som ger konkreta tips! 

Program kl 18-20:00 

Lillemor Strand – cirkuskonsulent. Informerar kort om DIS, scenkonststödet och syftet med det.

Annelie Arffman – skådespelare, regissör, teaterpedagog, fil.kand. pedagogik. Annelie har lång erfarenhet av scenkonst, pedagogiska projekt och kompetensutveckling för skola/förskola och har i flera sammanhang, bla för Kulturförvaltningen, arbetat med frågan om hur kultur och skola kan mötas och lära av varandra. Just nu är hon ute på skapande skolauppdrag med workshops och egen berättarföreställning. 

 Viktor Gyllenberg – cirkusartist och dansare. Viktor är just nu ute på turné med två föreställningar för barn och unga, ”Marmelad” och ”And Then … Och Sen” av koreografen Claire Parsons. Viktor har även turnerat i stor omfattning för barn och unga med egenproducerande föreställningar och kan ge oss en direktrapport från verkligheten.

Dag och tid: 27 april kl 18.00-20.00

Plats: DIS/Dans i Stockholms stad och län, Stora Nygatan 18

Vi bjuder på smörgås och kaffe

Seminariet är kostnadsfritt för Manegens medlemmar men vi har dessvärre begränsat antal platser

Anmälan senast 26:e april: cirkus@danskonsulentdis.se

 

English Information HERE

 

 

INBJUDAN TILL MANEGENS ÅRSMÖTE 23 APRIL -2016

Varmt välkomna till Manegens årsmöte lördagen den 23 april 2016!

( For english scroll down)
Tillsammans kommer vi att diskutera framtida visioner och mål för Manegens verksamhet samt besluta om nya styrelsemedlemmar för 2016/17. Manegen bjuder på en spännande föreläsning, lunch och kaffe under mötet!
Program: Föreläsning, lunch och årsmöte!
Tid:Lördag 23 april 13:00-16:00
Plats: Danscentrum, Jungfrugatan 7B, 114 44 Stockholm
Anmäl dig senast den 20e april till:info@manegen.org

Föreläsning av Erik Åberg i samband med årsmötet!
Erik Åberg startade som jonglör. I takt med att han studerade jonglerings- och cirkushistoria utvecklades hans konstnärliga process till att överlappa med hantverk och skulptur.
Hans föredrag ger en överblick över jongleringskonstens utveckling och tar upp de viktigaste händelserna och individerna som lett till att jonglering är vad det är idag.

2.2

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av att mötet utlysts i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Val av justerare
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer
13. Val av valberedning
14. Förslag från styrelsen inför kommande verksamhetsår
15. Behandling av ärenden som aktualiserats av medlemmar
16. Fastställande av medlemsavgifter
17. Beslut om verksamhetsplan för kommande år
18. Övriga ärenden
19. Mötets avslutande

Övriga handlingar till mötet kommer senare.
Fram tills den 10 april kan du skicka in motioner eller förslag
på punkter att ta upp på årsmötet eller nominera till styrelsen genom att mejla till info@manegen.org.

Kom ihåg! Bara de som har betalat sin medlemsavgift
har rösträtt på årsmötetmen det går bra att komma
och lyssna ändå. Det går även bra att betala
medlemsavgiften kontant på plats.

Välkomna!
MANEGEN- Centrum för cirkus varieté och gatuperformance

INVITATION TO THE ANNUAL MEETING OF MANEGEN ON THE 23 rd OF APRIL!

Welcome to the annual meeting of Manegen on  Saturday 23rd of April 2016!
Together we will discuss the future goals and visions for Manegen and also vote for new members of the board! Manegen will also offer all participants an exciting lecture and you will get lunch and coffee during the meeting!

Please sign up at: info@manegen.org
Program: Lecture, Lunch and Annual meeting
Where: Danscentrum, Stockholm, Jungfrugatan 7B
When:23rd of April, 13.00 -16.00

REMEMBER renew your membership for 2016 if you didn´t do it already!

Please sign up before the 15 th of April at info@manegen.org

Juggling history – Lecture by Erik Åberg at the annual meeting!
Erik Åberg started as a juggler. Gradually, his studies in the history of circus and juggling led to a need to expand his artistic process to overlap with handicraft and sculpture. His lecture gives an overview of how juggling has evolved and covers the most important events and individuals that has led up to what juggling is today.

121293

Lyckat seminarium för Manegen på Subcase!

Tack Subcase för att ni programmerade Manegens seminarium tillsammans med Baltic Nordic Circus Network med kartläggning av våra länder plus Kanada. Seminariet var ett viktigt steg för alla som arbetar med cirkus, varieté och street performance i de nordiska och baltiska länderna! Tack Lotta Vaulo från Sirkusinfo Finland, Mara Pavula från Next Door Circus och Christine Bouchard från En Piste i Kanada (och Manegen Viktoria Dalborg och Linda Beijer) för att ha arbetat så hårt att samla in och lägga fram all information och statistik från Lettland, Estland, Litauen, Finland, Sverige och Kanada – We did it! And we did it good! För dem av er som missade seminariet och skulle vilja ha en kort sammanfattning av den svenska situationen, kontakta info@manegen.org

Thank you Subcase for programming our seminar with Baltic Nordic Circus Network on mapping of our countries plus Canada. Important work for all of us working with circus, street performance and variety. Thank you Lotta Vaulo from Sirkusinfo Finland, Mara Pavula from Next Door Circus and Christine Bouchard from En Piste in Canada (and Manegen Viktoria Dalborg and Linda Beijer) for working so hard collecting and presenting all the info and statistics from Latvia, Estonia, Lithuania, Finland, Sweden and Canada – we did it! For those of you who missed the seminar and would like a short summary on the Swedish situation, please contact info@manegen.org  And if you were there and took any pictures, please post them in the comments – we need more documentation!

 

Christine Bouchard, En Piste, mapping of circus in Canada.

2

 

Nominering av styrelsemedlemmar för Manegens styrelseår 2016-2017!

(English below)

Hej Manegens medlemmar!

Nu är det tid att förbereda Manegens årsmöte och val av styrelsemedlemmar!
Vi behöver er hjälp med följande:

-Vilken person/ personer föreslår du till styrelsen?
Förtydliga gärna enligt nedan.

Vilken kompetens representerar personen/personerna som du nominerar?

– Vilken/vilka branscher representerar personen/personerna som du nominerar?
( varieté, gata, cirkus )

– Vilken/Vilka yrkeskategorier representerar personen/personerna som du nominerar?
( artist, producent, regissör, mm )

Påminelse om föreningens ändamål:

Manegen är en nationell intresseorganisation för cirkus, varieté och gatuperformance. Föreningen skall verka för konstformerna och för dess aktörer, tex kompanier, kreatörer, producenter/ projektledare, presentatörer, utbildare/pedagoger och andra som i sitt yrke arbetar med cirkus, varieté och gatuperformance, i Sverige.

Styrelsen skall representera mångfald vad gäller verksamhetsperspektiv, konstformer och yrkeskategorier. För att se den nuvarande styrelsen klicka HÄR

Vänligen skicka dina svar på dessa frågor till alla dessa tre mailadresser:

info@viktoriadalborg.se, angela@rubyrose.se, simon.deschamps.mail@gmail.com

SENAST DEN 26 MARS!
gärna innan om du hinner

Vi vill också hälsa välkomna till Manegens årsmöte den 23 april 2016! Info om årsmötet finner du inom kort på www.manegen.org

Tusen tack!
Hälsar vänligen

Valberedningen 2016: Viktoria Dalborg, Simon Deschamps och Angela Wand

———————————————————————————————-
Time to nominate Manegen’s board 2016/17!

Hi Manegen’s members!

Now is time to prepare Manegen’s annual meeting and the election of board members!
So, we need your help with the following:

Who would you like to propose for the board? (One or more)

This clarification below can help your selections:

What skills represent the person / people you nominate?

Which industry/industries represent the person/people you nominate? (variety, show, street, circus)
Which category/categories that represent the person / people you nominate? (Artist, producer, director, etc.)

The Mission Statement of Manegen:

Manegen is a Swedish national association of circus, variety and street performance. The association shall promote the arts and its participants in Sweden, such as companies, creators, producers/project managers, presenters, trainers/educators and others in their profession working within the circus, varieté and street performance fields. Manegen works to create better working conditions and possibilities for the development of all of its members as well as contributing to establish a strong base not only within the cultural sector but within its local community as well.

To see the current board click HERE

Please, send your answers to the questions to these three email addresses:

info@viktoriadalborg.se, angela@rubyrose.se, simon.deschamps.mail@gmail.com

BY THE 26nd OF MARCH!!
Preferably before, if you have time 🙂

Manegens Annual Meeting will take place 23 April 2016 and all members are welcome and encouraged to attend!

Information about it will be found in due time on www.manegen.org

Thank’s a lot!

Kind regards from the Nomination Committee 2016: Viktoria Dalborg, Simon Deschamps and Angela Wand

(Picture from one of Manegens board meetings)
12043074_10153451807238889_4325566914655495024_n

Manegens dagliga träning har öppnat för 2016!

Daglig träning är tillbaka med ny energi och styrka inför det nya året!
Det är också dags att uppdatera ditt medlemskap och träningskort inför 2016. Du löser det via vår reception eller på vår hemsida. Håll dig uppdaterad på aktiviteter och eventuella ändringar av träningstider genom vår kalender på hemsidan. 2016 är året då vi tar ytterligare ett kliv i utvecklingen av svensk cirkus, varieté och gatuperformance!

Öppetider Cirkörhallen i Alby:
Mån 12.30-16.30,
Tis 10.00-14.00
Ons 12.30 -16.30
Tors 10-14.00
Fre 12.30-16.30
Öppetider Daglig Träning på Karavan i Malmö
Mån 12.30-16.30
Tis 12.30-16.30
Ons 12.30 -16.30
Tors 12.30-16.30
Fre 12.30-16.30

Gott Nytt Cirkus, varieté och gatuperformance år!

rastelli

Sök till BIBU 2016!

Du är välkommen att anmäla professionella uppsättningar för barn och unga om de primärt vänder sig till publik mellan 0 och 19 år
har haft eller får premiär under åren 2014 och 2015

Obligatoriska uppgifter:
-namn och www-adress för producerande kompani/teater
-uppsättningens titel samt koreograf eller regissör
– lägsta rekommenderade ålder på publiken vilken månad uppsättningen hade sin urpremiär (måste vara inom spannet januari 2014 till december 2015)
– Kompletterande uppgifter som digitala länkar, säljblad och teknisk information skickas till: jury@bibu.se.

Mer info HÄR

images

Förlängd ansökningstid till ettårigt magisterprogram på Stdh

StDH förlänger ansökningstiden till det ettåriga magisterprogrammet Svarta speglar – konstnärlig praktisk självreflektion.
Ny deadline: 19 oktober.

Detta program riktar sig till dig som är utövande konstnär inom dans, cirkus, performance, bildkonst, regi, dramatik, skrivande, musik. Kanske har du en konstnärlig examen inom t.ex. scen (teater, dans, cirkus, opera) samt film och media.

Utbildningen är på heltid men upplägget är att vi jobbar tillsammans cirka två intensiva arbetsveckor per månad på StDH och de två övriga veckorna är för självstudier. Även en resa till Baltikum på ca en vecka ingår.

Kursansvariga är Aleksandra Czarnecki Plaude, lektor i rörelsegestaltning, teaterkoreograf, legitimerad Kundaliniyogalärare

Alexander Skantze författare, lektor i film- och tv-manus
Övriga gästlärare är bland andra

Johanna Garpe, regissör och professor för Kroppsliga och vokala praktiker på SKH

Nalle Laanela artist, grundare av organisationen Clowner utan gränser, clownprofessor och cirkusdirektör på Circus Arts

Carl Abrahamsson, konstnär, författare, förläggare, subkulturell entreprenör, m.m.

Karin Munters Jameson, dansare, koreograf, danspedagog, lektor på DOCH Dans och Cirkushögskolan

Barbro Smeds, professor i konstnärlig kunskapsbildning, dramatiker och regissör

Harald Stjerne, professor i manus och regi
Upplägg

Ca två intensiva arbetsveckor på StDH per månad, varvat med enskilda hemuppgifter. I utbildningen ingår bl.a. arbete med kroppen som instrument, närvaro-övningar, skrivövningar, feedback-modeller, skriftlig dokumentation, en gemensam resa mm. Du kommer att kunna undersöka dina konstnärliga idéer och tidigare konstnärliga ställningstaganden genom att både föreslå och leda egna kortare arbeten och ingå i andras. Under året gör du ett självständigt arbete om 15 hp. En gemensam resa till Baltikum på ca en vecka ingår. Observera att du under denna utbildning inte får yrkesspecifik teknisk fördjupning inom ditt specifika område. Istället granskar du genom speglingstekniker din inneboende skaparkraft och kanske dina egna tidigare konstnärliga blockeringar. I växelverkan mellan ensemblearbete och det individuella arbetet kan du leta vidare för att renodla dina egna konstnärliga uttryck.

Läs mer om Svarta speglar – konstnärlig praktisk självreflektion HÄR

Workshops in Riga, Latvia

Artistic Workshop for circus professionals

January 29-31 2016, in Riga, Latvia
Baltic Nordic Circus Network will organise a workshop for circus artists on working with an object and object manipulation.
The call for applications will open on Friday October 9th.

Read more

Workshop on circus producing

January 30-31 2016, in Riga Latvia
Baltic Nordic Circus Network will organise a workshop for circus producers and artist-producers. The workshop is targeted for beginners in circus producing from the Baltic and the Nordic countries.
The call for applications will open on Friday October 9th

Read more

Manegen med i pilotprojekt

SKAPANDE SKOLA I FÖRSKOLAN

Kulturrådet har tilldelats ytterligare tio miljoner kronor för professionell kulturverksamhet i förskolan inom ramen för bidraget Skapande skola. I uppdraget ingår en kartläggning av den befintliga kulturen i förskolan. Medlen kommer i huvudsak att användas till pilotprojekt för förskolebarn i åldern 35 år.

Utvalda förskolor ska erbjudas kvalitativ scenkonst (teater, dans, musik och cirkus) och diskussioner förs just nu med centrumbildningarna på respektive område. Enligt regeringens intentioner ska satsningen åtminstone de första åren riktas särskilt till områden där tillgången till professionell kultur bedöms vara låg.

Erfarenheterna från Skapande skola är att barns tillgång till scenkonst och musik är ojämn bland annat beroende på var i landet man bor. Denna kunskap tas i beaktande när Kulturrådet diskuterar vilka kommuner som kan komma ifråga tillsammans med regionerna.

De nya medlen kommer alltså inte att kunna sökas. De kommuner som väljs ut kommer att bli kontaktade. Scenkonstutbudet tas fram i samverkan med Teatercentrum, Danscentrum, Musikcentrum och Manegen.

Mer info HÄR

Seminarium om att nå ut med cirkus till förskolan och skolan.

(English bellow)

Barn och unga behöver få se och uppleva bra, professionell scenkonst/kultur för att lära sig nya saker, tänka nya tankar. I skolans värld finns goda möjligheter att ge eleverna kulturupplevelser, vi måste bara förstå dess struktur och kunna möta den.

Hur kan man som artist skapa en föreställning som passar för skolturné?

Hur kan man lättare nå ut till barn och unga utan att ge avkall på konstnärlig kvalité?

Hur är det att spela för en barnpublik?

DIS/Dans i Stockholms stad och län vill i samarbete med Manegen bjuda in dig som arbetar som cirkusartist till ett första seminarium om att nå ut med cirkusen till förskolan och skolan.

Lillemor Strand – cirkuskonsulent. Informerar om DIS, scenkonststödet och syftet med det.

 Åsa Johannisson – regissör/konstnärlig ledare för Circus Glass Royale. Åsa har stor erfarenhet av barnpublik och samarbetet med referensgrupper.

Viktor Gyllenberg – cirkusartist, dansare och Vice ordförande i Manegen.  Viktor är just nu ute på turné med två föreställningar för barn och unga, ”Marmelad” och ”And Then … Och Sen” av koreografen Claire Parsons. Viktor har även turnerat i stor omfattning för barn och unga med egenproducerande föreställningar och kan ge oss en direktrapport från verkligheten.

Danskonsulent Signe Landin är med under kvällen och kan ge oss input från hur dansen kommer ut till barn och unga via DIS.

Dag och tid: Torsdag 8 oktober kl 18.00-20.00

Plats: DIS/Dans i Stockholms stad och län, Stora Nygatan 18

Vi bjuder på smörgås och kaffe

Seminariet är kostnadsfritt men vi har dessvärre begränsat antal platser

Anmälan senast 4 oktober: cirkus@danskonsulentdis.se

 

logo

 

ENGLISH:

Children and young people need to see and experience good, professional performing arts / culture to learn new things, think new thoughts. In the world of school are good opportunities to give students cultural experiences, we just have to understand its structure and meet it.

How can you as an artist to create a show that is suitable for school tour?

How can you easily reach out to children and young people without sacrificing artistic quality?

How is it to play for a children’s audience?

DIS (Dance in the City and County) wants, in cooperation with Manegen, invite you as a circus performer to an initial seminar to reach out with circus to kindergarten and school.

SPEAKERS:

Lillemor Strand – circus consultant. Informs about DIS, performing arts support and the purpose of it.

 Asa Johannisson – director / artistic director of the Circus Royale ice cream. Åsa has extensive experience in child audience and cooperation with reference groups.

Viktor Gyllenberg – circus artist, dancer and Vice Chairman of Manegen. Viktor is currently on tour with two shows for children and young people, ”Marmalade” and ”And Then … And Then” by choreographer Claire Parsons. Viktor has also toured extensively for children and young people with their own producing performances and can give us a direct report from reality.

Dance consultant Signe Landin is going to be there also during the evening and can give us input about how dance comes to children and young people through DIS.

Day and time: Thursday, October, 8th at 18:00 to 20:00

Location: DIS (Dance in Stockholm City and County), Stora Nygatan 18

We serve sandwiches and coffee

The seminar is free but we are unfortunately limited places

Application by October , 4th at: cirkus@danskonsulentdis.se

 

logo