Cirkus Cirkörs åtgärder med anledning av #metoo och #theshowisover

Cirkus Cirkör har skickat ut ett brev till sina fast anställda och frilansare som handlar om Cirkus Cirkörs åtgärder med anledning av #metoo och #theshowisover. Två personer som drabbats i samband med arbete på Cirkus Cirkör nämns i brevet och dessa två personer har önskat att också Manegen ska sprida brevet i våra kanaler så att det når så många som möjligt. Därför skickar vi nu ut brevet.

Manegens styrelse

Läs brevet här

The Board of Manegen on the report from the Swedish Arts Council + reminder about Members’ meeting on 6/2-18

All present and future members of Manegen are welcome to an important Members’meeting on February 6th at 6 pm at Stora Nygatan 33 in Gamla stan.

Then the survey on contemporary circus made by The Swedish Arts Council which was presented on November 30th will be discussed – and the ways forward! Your voice is important – so enroll at info@manegen.org – it is possible to become a member at the meeting (200 SEK a year)!

The Board of Manegens has written a letter with background information and the plans for the future: 

Last Tuesday January 16th Manegen had its first Board meeting this year. Among all the issues discussed, one point on the agenda was the report by the Swedish Arts Council concerning professional contemporary circus. We have decided upon two perspectives for our work onwards. One is about using the report as constructively as we can and get as much as possible out from it that can benefit our artistic field. We think that it is good that the report has been done, we have worked hard for it to be written, and we think that it describes many of the things lacking for our art form to develop and which the members of Manegen have raised since the founding of Manegen in 2008 – and even way before that. The other perspective concerns the discussions and stories having been put forward in connection with the publishing of the report by the Swedish Arts Council. Our view is that our mission is to listen to as many voices as we can from our art form in general and from the members of Manegen in particular, to collect opinions and find different ways of gathering information that can be used moving forward. This will take time and demand clever solutions, we know that since we did the beginning of a mapping back in 2014-2015.

In this letter you find a short overview of headlines from the report by the Swedish Arts Council, our plan right now and the background explaining why the report was written.

We hope to see you at the Members’ meeting on February 6th. It will also be broadcasted live for those of you who cannot be there. Please get in contact with us before the meeting if you have questions or issues to raise: styrelse@manegen.org

Many greetings,
The Board of Manegen (Linda Beijer, Klara Mossberg, Anna Ljungqvist, Kiki Muukkonen, Walter Ferrero, Virginia Librado Gallego, Pernilla Appelqvist, Camilla Rud, Eva Jansson, Olivia Hultman, Linus Ahlbin, Karin Melin).

Link to the whole letter

Call out for participants: NuoraNORD

NuoraNORD is a one year project for young circus companies and communities in the Sweden, Finland, Latvia and Lithuania with an ambition to become established and increase their international capacity. Coordinated by CircusInfo Finland, NuoraNORD aims to contribute to the development of sustainable structures of production for circus companies from the Baltic-Nordic region.
Via this open call two producers/artists (working within a producing capacity) will be selected to participate. Thus, the aim of the project is also to create new international connections between participating producers/artists in order to lay solid foundations for future collaboration.
We are looking for producers (2 from Latvia, 2 from Lithuania, 2 from Finland and 2 from Sweden).
 
Deadline to apply: 14th of February 2018 24:00 ECT+2
 
Please note that in an addition to the below dates there will be an additional workshop in Sweden Jan/Feb -2019: for Production structures in Circus group – production tools and models.
 

Nytt medlemsmöte om KUR-rapporten och input från Manegens styrelse

Alla nuvarande och blivande Manegen-medlemmar är välkomna till jätteviktigt medlemsmöte den 6/2 kl. 18 på Stora Nygatan 33 i Gamla stan.

Då kommer kartläggningen om den samtida cirkusen som Kulturrådet presenterade den 30/11 2017 att diskuteras – och vägar framåt! Din röst är viktig, så anmäl dig till info@manegen.org – det går bra att bli medlem på plats (200 kr per år)!

Manegens styrelse har skrivit ett brev med bakgrund och framtidsplaner:

I tisdags 16 januari hade vi i Manegens styrelse vårt första styrelsemöte för året. Bland alla frågor vi diskuterade fanns Kulturrådets rapport om professionell samtida cirkus med som en punkt. Vi har bestämt oss för två perspektiv för arbetet framåt. Det ena handlar om att använda rapporten så konstruktivt vi kan och få ut så mycket som möjligt av den för vår bransch. Vi tycker att det är bra att rapporten är gjord, vi har jobbat hårt för att den skulle göras, och vi tycker att den beskriver mycket av det som saknas för branschens utveckling och som Manegens medlemmar har lyft ända sedan Manegen startade 2008 – och även långt före det. Det andra perspektivet handlar om diskussionerna och berättelserna som har förts fram i samband med att Kulturrådet publicerade sin rapport. Vi tänker att vårt uppdrag är att lyssna på så många röster vi kan från branschen i allmänhet och Manegens medlemmar i synnerhet, samla in synpunkter och hitta olika sätt att samla information som kan användas framåt. Det kommer ta tid och kräva smarta lösningar, det vet vi sedan vi gjorde en början till kartläggning 2014-2015.

I det här brevet hittar du en kort översikt av rubriker från Kulturrådets rapport, vår plan nu och bakgrunden till att rapporten gjordes.
Hoppas vi ses på medlemsmötet 6 februari. Det kommer också live-sändas för er som inte kan vara där. Hör av er till oss före mötet om ni har frågor eller synpunkter: styrelse@manegen.org

Många hälsningar,
Manegens styrelse (Linda Beijer, Klara Mossberg, Anna Ljungqvist, Kiki Muukkonen, Walter Ferrero, Virginia Librado Gallego, Pernilla Appelqvist, Camilla Rud, Eva Jansson, Olivia Hultman, Linus Ahlbin, Karin Melin).

Länk till hela brevet från Manegens styrelse

New Year, New Members Meeting 6/2!

The Mapping by the Swedish Arts Council – ways forward!
All Manegen members are warmly welcome to a meeting to discuss how to move forward after the presentation of the mapping by the Swedish Arts Council last year!
When: 6 February 2018 at 18.00
Place: Manegen’s office space, Mötesplats Gamla Stan, Stora Nygatan 33
RSVP to info@manegen.org.

The petition #theshowisover

Yesterday a petition, #theshowisover, was published in the largest newspaper in Sweden. It comes from circus women all over the world in relation to the world wide #metoo movement about sexual harassment and male violence towards women. It was also sent in full version (it was a short version in the newspaper) to Manegen, being the members organisation for the circus business in Sweden. In Sweden over 50 petitions have been made by women from different sectors and published in different media. Last night at the board meeting of Manegen we discussed what we can do to meet the demands of the petition. Our members are both employers and employees, and we will, as a start, forward the petition to all our members. We thank the #theshowisover for raising awareness and we will not rest until we have done what we can to change this unacceptable situation.
Linda Beijer, chairwoman of the Board of Manegen and all members of the board. 


Full version of the petition #theshowisover in Swedish and English: 
https://womenincircus.wordpress.com

Articles in Swedish:

https://www.dn.se/nyheter/sverige/cirkusbranschen-ryter-ifran-i-uppropet-theshowisover/

https://www.dn.se/nyheter/sverige/malet-ar-att-alla-ska-lyssna-inte-bara-hora/

Reminder: Members meeting today!

Important & historical Members meeting with KUR presentation of their new mapping about circus in Sweden! Welcome today at 16-17!
Place: Garnisonen konferens, Karlav. 100, room Observatorielunden (1 floor up). The author of the New and Unique mapping of Swedish Circus by the Swedish Arts Council Jochum Landin and Head of unit Veronica Lampaa Lönnbro will present the report. There will be ‘glögg, saffron bread and gingerbread’. RSVP to ingela.hemming@manegen.org. After this there is time to also go to listen to DOCH seminar ‘Can art save the world’ at 17.30, nearby at Linnégatan 87!

Kulturrådets cirkuskartläggning: Mer cirkus på svenska scener

Nu har Kulturrådets cirkuskartläggning kommit/The new Circus Mapping by the Swedish Arts Council is here (only in Swedish): Kulturrådet föreslår mer cirkus på svenska scener (‘More circus on Swedish stages’) Läs mer här: Kulturrådets cirkuskartläggning
Och kom till Manegens medlemsmöte på måndag 4/12 kl. 16 i Garnisonen konferens, Karlav. 100 då Kulturrådets ansvariga personer kommer och presenterar rapporten! OSA senast 1/12 kl. 12 till ingela.hemming@manegen.org

Welcome to the presentation of the circus mapping by the Swedish Arts Council on 4/12 at 16 in Garnisonen konferens, Karlavägen 100 RSVP by 1/12 noon to ingela.hemming@manegen.org

Important & historical Members meeting 4/12 at 16-17

Extremely important & historical Members meeting with KUR presentation of their new mapping about circus in Sweden! Welcome 4/12 at 16-17 – do not miss this!!
Place: Garnisonen konferens, Karlav. 100, room Observatorielunden (1 floor up). The author of the New and Unique mapping of Swedish Circus by the Swedish Arts Council Jochum Landin will present the report, and Veronica Lampaa Lönnbro, Head of Unit at the Swedish Arts Council, will also be present. There will be ‘glögg, saffron bread and gingerbread’.

RSVP by Friday 1/12 noon to ingela.hemming@manegen.org. After this there is time to also go to listen to DOCH seminar ‘Can art save the world’ at 17.30, nearby at Linnégatan 87! Warmly welcome everyone!!