Betala ditt medlemskap

– Enskilt medlemskap  200 kr/år

– Studenter  100 kr/år

– Organisationer med 2-4 medlemmar/anställda  1000 kr/år

– Organisation med 5-10 medlemmar/anställda  2000 kr/år

– Organisation med 11-50 medlemmar/anställda  5000 kr/år

– Organisation med mer än 50 medlemmar/anställda  10 000 kr/år

Medlemskapet gäller per kalenderår.

Alla typer av medlemskap ger rätt till en (1) röst på Manegens medlemsmöten.

Registrera medlemskap och betalning

 

Eller så sker betalning till Plusgiro 514505-7

GLÖM INTE ATT SKRIVA NAMN OCH MAIL I MEDDELANDERUTAN!

Internationella betalningar
IBAN: SE84 9500 0099 6026 0514 5057
BIC-vode (SWIFT-address): NDEASESS
Bank: Nordea

Träningsmedlem

Vill du även få möjlighet att ta del av Daglig träning? Skicka CV och intyg som styrker din status som professionell artist till daglig.traning@manegen.org  När du är godkänd köper du träningskort i Cirkushallen i Alby!