Bli medlem i Manegen!

BLI MEDLEM I MANEGEN!

Manegen samlar och representerar cirkus, varieté och gatuperformance, och förbättrar professionellas villkor på olika nivåer. Vi är en branschorganisation byggd av medlemmar för medlemmar och jobbar aktivt för att skapa bättre arbetsvillkor och möjligheter till utveckling för våra medlemmar.

 

Som medlem får du tillgång till:

Kostnadsfri fortbildning – workshops inom cirkus, teater, dans, cirkusriggning med mera.

Kontinuerlig information om arbetsmöjligheter.

Information om residens.

Tillgång till träningshall för professionella artister fem dagar i veckan. Just nu tillgängligt i Stockholm (Alby) och Malmö.

Information om bidrag som du kan söka, både statligt och kommunalt.

 

Manegens huvudsakliga mål är:

Att skapa möjligheter för artister att utvecklas både yrkesmässigt och konstnärligt.

Att sätta cirkus, varieté och gatuperformance på en nationell kulturell agenda.

Att aktivt sprida våra konstformer till nya områden och publik.

Att öka mediebevakningen.

Att uppmuntra lokala och nationella myndigheter till att lära sig mer om svensk scenkonst.

 

Bakgrund
Under 2017 hade Manegen drygt 200 medlemmar. Såväl enskilda artister samt organisationer som Cirkus Cirkör, DOCH och Subtopia är medlemmar. Manegen grundades för att möta behoven hos de växande konstformerna och är fortfarande en ganska ung organisation men har full potential att växa vidare i takt med att scenkonsten fortsätter att utvecklas och stärkas i Sverige.

Framtidsambition
Arbetsplanen för de kommande åren är att fokusera på att öka de professionella villkoren för medlemmarna, intern och extern information och organisatorisk stabilitet.

 

(english below)

Medlemsavgifter 2018

– Enskilt medlemskap  200 kr/kalenderår

– Studenter  100 kr/kalenderår

– Organisationer med 2-4 medlemmar/anställda  1000 kr/kalenderår

– Organisation med 5-10 medlemmar/anställda  2000 kr/kalenderår

– Organisation med 11-50 medlemmar/anställda  5000 kr/kalenderår

– Organisation med mer än 50 medlemmar/anställda  10 000 kr/kalenderår

OBS! Medlemskapet gäller per kalenderår; januari-december.

Alla typer av medlemskap ger rätt till en (1) röst på Manegens medlemsmöten.

Gå till betalningen

Daglig träning

Vi erbjuder Daglig Träning för våra medlemmar i cirkushallen i Alby (Stockholm) och/eller i Malmö. Detta är en förmån för de professionella artister som behöver träna på sin teknik och upprätthålla den nivå som krävs för att arbeta som artist. För att läsa mer om vilka som räknas som professionella artister, kan du klicka här. Du måste kunna bevisa din professionella status innan du får börja träna.

Träningskort

Träningskortet berättigar till träning fem halvdagar i veckan, en säkerhetsgenomgång av hallen och en första-hjälpen-utbildning. Träningskortet ger också rabatt på fortbildningar och workshops som Manegen arrangerar. Ditt kort kan du hämta ut i Cirkushallen när du är godkänd som tränande medlem.

Träningskortet kostar:

– 300 kronor för ett kalenderår (januari-december)

– 200 kr för ett halvår (januari-juni eller juli-december)

– 100 kr för en månad (trettio sammanhängande dagar)

Denna nyhet gäller dig som är medlem i Manegen och som är professionell cirkusartist. Du som tränar i Cirkushallen säkert märkt att Manegen höjt den professionella nivån på administrationen, receptionen och kommunikationen för Daglig träning. Det har vi gjort för att förbättra för dig som är professionell artist och tränar i Cirkushallen.

Membership

Manegen is a national organisation for circus, variety and street performance.

– Single member 200 SEK/calendar year

– Students 100 SEK/calendar year

– Organisations with 2-4 members/employees 1000 SEK/calendar year

– Organisations with 5-10 members/employees 2000 SEK/calendar year

– Organisations with 11-50 members/employees 5000 SEK/calendar year

– Organisations with more than 50 members/employees 10 000 SEK/calendar year

The membership is valid until 31st of December 2018.

All kinds of memberships has the right of one (1) vote at Mangens meetings.

Go to payment

Daily Training

You are welcome to Daglig Träning if you are a member of Manegen and a professional artist in Circus, Variety and Street Performance.

Manegen is funded by Swedish Arts Council to organize training for professional artists. For more information about who is considered a professional artist, click here.

Training Card

The training card gives you access to training five days a week, a security walk through the Circus hall and a first aid-class. The training card also gives you a discount on masterclasses and workshops Manegen arranges.

The training card costs:
– 300 SEK for a calendar year (January-December)

– 200 SEK for six months (January-June or July-December)

– 100 SEK for a month (thirty days)

The training card can only be purchased in the Training Halls, and only after you have been cleared for a Training Membership.