BNCN

Baltic Nordic Circus Network, BNCN, är ett nätverk som består av 16 organisationer från de nordiska och baltiska länderna och drivs bland annat genom stöd från Nordisk kulturkontakt. Nätverket har utvecklats sedan 2007, och verkar för konstnärligt kunskapsutbyte och kompetensutveckling. Andra mål är att sprida kunskapen kring den samtida cirkusen i de deltagande länderna – och göra branschen mer synlig. Under 2017-2019 är det Manegen som är värd för BNCN, och projektledaren heter Lina B Frank, som nås via e-mail: info@balticnordiccircus.com

BNCN website in English