Daglig träning i Malmö

dagtränjan16

Daily training Karavan:

Mon-Fri 12.30-16.30

Bokgatan 18, Malmö

Träning för Manegens medlemmar

Till Daglig Träning är du välkommen om du är medlem i Manegen och är professionell artist inom cirkus, varieté och gatuperformance.

Manegen har stöd från Kulturrådet för att bedriva träning för professionella artister. Vem som räknas som professionell kan du läsa om i Manegen Daglig träning syfte och behörighet

Om du har frågor om träningen är du välkommen att maila till vår administratör på daglig.traning.malmo@manegen.org

Daglig träning info och regler Malmö måste alltid följas i hallen!

You are welcome to Daglig Träning if you are a member of Manegen and a professional artist in Circus, Variety and Street Performance.

Manegen is funded by Swedish Arts Council to organize training for professional artists. For information about who is considered a professional artist you can read more in Daily-training-purpose-and-qualifications

Träningskort

Träningskortet berättigar till träning fem halvdagar i veckan, en säkerhetsgenomgång av hallen och en första-hjälpen-utbildning. Träningskortet ger också rabatt på fortbildningar och workshops som Manegen arrangerar. Ditt kort kan du hämta ut i Cirkushallen när du är godkänd som tränande medlem.

Träningskortet kostar:

– 300 kronor för ett år (januari-december)

– 200 kr för ett halvår (januari-juni eller juli-december)

– 100 kr för en månad (trettio sammanhängande dagar)

Denna nyhet gäller dig som är medlem i Manegen och som är professionell cirkusartist. Manegen arbetar kontinuerligt för att höja den professionella nivån på administrationen, receptionen och kommunikationen för Daglig träning.

If you have any questions you are welcome to email our administrator at daglig.traning.malmo@manegen.org

You must always follow Manegen Training Rules for Malmö!

PLATS
Karavan Bokgatan 18, 21434 Malmö

ÖPPETIDER

SOMMARTIDER

Juni:
Mån – fre 12.30 -16.30

stängt 24e pga midsommar

Training hours in Malmö:

Monday – Friday  12.30-16.30

Closed for the summer:

22 of June
2-27 of July

Changes in the schedule may occur, keep up to date at our reception or on Manegen’s Facebook page.

Ändringar i schemat kan förekomma, håll dig uppdaterat genom ansvarig på plats samt på Manegens hemsida eller Facebook.

PLACE

Karavan Bokgatan 18, 21434 Malmö

OPEN

Monday – Friday 12.30-16.30,

Changes in the schedule may occur, keep up to date at our reception, on Manegens website or Facebook.

Träning utanför Malmö/Stockholm

Training outside of Malmö/Stockholm

Det finns organisationer, föreningar och grupper runt om i Sverige som också bedriver viss möjlighet till träning. Kontakta dessa organisationer för att få veta mer:

Stråtjära (Söderhamn) – http://www.nakedapegarden.se/

Norrköping ‐ Norrköping cirkus och varieté, birgitta_konig@hotmail.com

Om du eller din organisation vill erbjuda någon form av träning, kontakta Manegen.