Daglig träning i Stockholm

Träning för Manegens medlemmar

(english below)

Headerbildförslag till Daglig Träning

Daily Training Alby:

Mon, Tue, Thurs, Fri 12.30-16.30, Wed 10-14.

Rotemannavägen 22, Alby.

Till Daglig Träning är du välkommen om du är medlem i Manegen och är professionell artist inom cirkus, varieté och gatuperformance.

Manegen har stöd från Kulturrådet för att bedriva träning för professionella artister. Vem som räknas som professionell kan du läsa om i Manegen Daglig träning syfte och behörighet .

Träningskort

Träningskortet berättigar till träning fem halvdagar i veckan, en säkerhetsgenomgång och en första-hjälpen-utbildning. Träningskortet ger också rabatt på fortbildningar och workshops som Manegen arrangerar.

Träningskortet kostar:

– 300 kronor för ett kalenderår (januari-december)

– 200 kr för ett halvår (januari-juni eller juli-december)

– 100 kr för en månad (trettio sammanhängande dagar)

 

Manegens träningsregler måste alltid följas i hallen!

Om du har frågor om träningen är du välkommen att maila till vår receptionist på daglig.traning@manegen.org

Daglig träning i Stockholm

Cirkus Cirkör, Cirkushallen i Alby. T-bana Alby, Rotemannavägen 22

Öppettider: 

Mån.Tis.Tor.Fre: 12.30-16.30

Ons: 10.00-14.00

Ändringar i schemat kan förekomma, håll dig uppdaterat genom ansvarig på plats samt på Manegens hemsida; Manegens Kalender på hemsidan eller via Facebook.

 

ENGLISH

You are welcome to Daglig Träning if you are a member of Manegen and a professional artist in Circus, Variety and Street Performance.

Manegen is funded by Swedish Arts Council to organize training for professional artists. For information about who is considered a professional artist you can read more in Daily-training-purpose-and-qualifications.

Training Card

The training card gives you access to training five days a week, a security walk through the Circus hall and a first aid-class. The training card also gives you a discount on masterclasses and workshops Manegen arranges. The training card can be bought in the Training Hall after you have been cleared for a Training Membership. You must always follow Manegen training rules!

The training card costs:
– 300 kronor for a year (january-december)

– 200 kronor for six months (january-june or july-december)

– 100 kronor for a month (thirty days)

If you have any questions you are welcome to email our receptionist at daglig.traning@manegen.org

PLACE

Cirkus Cirkör, the Circushall in Alby. Metro station Alby, Rotemannavägen 22

 

Opening hours: (These hours will change after w. 44)

Mon.Tue.Thu.Fri:  12.30-16.30

Wed: 10.00-14.00

Changes in the schedule may occur, keep up to date at our reception,  on Manegens website; Manegen’s calendar on the website or Facebook.

 

Träning utanför Stockholm och Malmö / Training outside of Stockholm and Malmö

Det finns organisationer, föreningar och grupper runt om i Sverige som också bedriver viss möjlighet till träning. Kontakta dessa organisationer för att få veta mer:

Stråtjära (Söderhamn) – http://www.nakedapegarden.se/

Norrköping ‐ Norrköping cirkus och varieté, birgitta_konig@hotmail.com

Om du eller din organisation vill erbjuda någon form av träning, kontakta Manegen.