Dags att komma med produktionsförslag till ScenGalej!

ScenGalej är en utbudsdag med scenkonst (musik/teater/dans/cirkus…) för barn och unga.
Utbudsdagen äger rum den 10 oktober i Norrköping och arrangeras av Dans i Öst/Region Östergötland, Norrköpings och Linköpings kommuner, Östgötamusiken och Riksteatern Östergötland.

Fram tills den 25 mars går det att lämna produktionsförslag på hemsidan<http://scengalej.se/anmalan-artister-grupper/>!