Lyckat seminarium för Manegen på Subcase!

Tack Subcase för att ni programmerade Manegens seminarium tillsammans med Baltic Nordic Circus Network med kartläggning av våra länder plus Kanada. Seminariet var ett viktigt steg för alla som arbetar med cirkus, varieté och street performance i de nordiska och baltiska länderna! Tack Lotta Vaulo från Sirkusinfo Finland, Mara Pavula från Next Door Circus och Christine Bouchard från En Piste i Kanada (och Manegen Viktoria Dalborg och Linda Beijer) för att ha arbetat så hårt att samla in och lägga fram all information och statistik från Lettland, Estland, Litauen, Finland, Sverige och Kanada – We did it! And we did it good! För dem av er som missade seminariet och skulle vilja ha en kort sammanfattning av den svenska situationen, kontakta info@manegen.org

Thank you Subcase for programming our seminar with Baltic Nordic Circus Network on mapping of our countries plus Canada. Important work for all of us working with circus, street performance and variety. Thank you Lotta Vaulo from Sirkusinfo Finland, Mara Pavula from Next Door Circus and Christine Bouchard from En Piste in Canada (and Manegen Viktoria Dalborg and Linda Beijer) for working so hard collecting and presenting all the info and statistics from Latvia, Estonia, Lithuania, Finland, Sweden and Canada – we did it! For those of you who missed the seminar and would like a short summary on the Swedish situation, please contact info@manegen.org  And if you were there and took any pictures, please post them in the comments – we need more documentation!

 

Christine Bouchard, En Piste, mapping of circus in Canada.

2