Mer Cirkus – En nationell strategi för den kommunala kulturskolan

Idag presenterades just Kulturskoleutredningen som utrett en ny nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Varför är det intressant för oss? Jo, för att många av oss kämpat länge för att barn och ungdomar som vill träna cirkus ska kunna göra det på den kommunala kulturskolan där dem bor. Lika självklart som om de vill spela gitarr. Det står mängder av barn på kö till alla de egna organisatörer som arrangerar cirkusträning runt om i landet. Manegens kartläggning har visat att cirka 1400 barn får plats inom Kulturskolan medan 38 000 barn och unga tränar med andra organisatörer. Därför är det mycket bra att cirkusen, som konstform, omnämns flera gånger i utredningen och att utredningen menar att Kulturskolans utbud bör breddas och utvecklas bl a med mer cirkus! YES! Och så bra att det finns många kompetenta och erfarna föreningar som länge arrangerat cirkusträning för barn att vända sig till för utvecklingen inom Kulturskolan!
T ex: ”Cirkus är ett relativt nytt konstområde med potential att anammas av fler kulturskolor. Med dess fysiska och lekfulla uttryck kan införande av cirkus vara ett steg för att nå andra barn och unga än dem som vanligtvis hittar till den kommunala kulturskolan.” 

LÄS MER:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6547075

http://www.regeringen.se/contentassets/7037695d8c354057b9ece6fca046173f/en-inkluderande-kulturskola-pa-egen-grund-sou-201669 (sid 262)