NYCIRKUSNOD

Nycirkusnoden

– ett resurscentrum för pedagogisk utveckling

Kulturskolan i Järfälla har med sina dryga tio år inom nycirkusverksamhet för barn och unga blivit en av de större aktörerna på detta område. Men nycirkusens pedagogiska utveckling är större än den enskilda skolan. Därför driver vi Nycirkusnoden – ett resurscentrum för pedagogisk utveckling. Satsningen görs med stöd av Stockholms läns landsting och tanken är att hitta gemensamma nämnare i den brokiga scen som Stockholms nycirkus-pedagogik utgör. I fokus är alltså både större och mindre aktörer, privata och kommunala organisationer samt enskilda pedagoger.

Nycirkusnoden arrangerar workshops med pedagogiskt fokus, samordnar information om tjänster och annat, främst inom Stockholms län, men även utanför.

Om du är intresserad av att få information eller få ut information på detta tema: maila mig på ulf.ronnell@jarfalla.se

Nycirkusnoden vill

Stärka nycirkuspedagogiken och nycirkuspedagogerna. Anordna relevanta workshops och pedagogiska träffar för nycirkuspedagoger. Samt sprida information om träffar andra arrangerar.

Samordna information mellan aktörer som erbjuder nycirkuskurser. Samordna vikarielistor samt sprida information om läger som är intressanta utanför den enskilda skolan. Kort sagt förenkla utbyte av pedagoger och elever.

Bidra med kunskaper och resurser till den som vill arrangera nycirkusverksamhet. Bistå med alltifrån stöd och tips till personal och material för den som vill arrangera prova-påverksamhet såväl som läger eller kurser.

Lyfta nycirkusämnet för barn och unga med funktionsvariationer. Stärka allt fantastiskt arbete som pågår inom detta område. Både för att vidareutveckla pedagogiken och pedagogerna samt för att underlätta ett regionalt utvecklingsarbete mellan kommuner samt främja den fortsatta utbyggnaden av denna verksamhet. Flera liknande projekt pågår redan på det lokala planet. Med denna satsning vill vi vidga cirkeln och föra samman Stor-Stockholms och Sveriges nycirkuspedagogiska verksamheter. Vi vill sätta fokus på pedagogiken och på pedagogerna!

För matnyttiga anteckningar från tidigare träffar se flik under menyraden Nycirkusnod. Där finns bland annat anteckningar från konferensen i maj 2017, och från workshopen om akro i dåliga salar!

Väl mött

/Ulf Rönnell

Projektledare Nycirkusnoden

Nycirkuspedagog Järfälla Kultur

ulf.wahlstrom@jarfalla.se

IMG_4463

Print