Om Manegen

MANEGEN är en nationell intresseorganisation för cirkus, varieté och gatuperformance. Manegens medlemmar utgörs av artister, kompanier, producenter, kreatörer och studenter från branschens största aktörer som Subtopia, Cirkus Cirkör och Dans- och Cirkushögskolan till mindre kompanier och enskilda artister från olika delar av landet. Manegen samlar och representerar cirkus, varieté och gatuperformance, och förbättrar professionellas villkor på olika nivåer.

Manegen är medlem i Circostrada, den europeiska plattformen för cirkus och street art och Fedec, det internationella nätverket för professionella organisationer och cirkusutbildningar inom cirkus. Manegen är också medlem i Baltic Nordic Circus Network

Manegen verkar för att skapa bättre arbetsvillkor och möjligheter till utveckling för sina medlemmar samt en starkare plats inom såväl kulturområdet som i samhället.