Historik

Manegen startade som ett initiativ av fristående aktörer för att skapa en plattform för påverkan och en mötesplats för artister, kompanier, kreatörer, producenter/projektledare, utbildare och andra som är yrkesverksamma inom cirkus, varieté och gatuperformance.

Flera länder med mycket aktivitet inom områdena cirkus, varieté och gatuperformance har skapat övergripande organisationer med syfte att tillvarata aktörernas intressen. I Frankrike finns Artcena, i Kanada En Piste, i Finland och i Kroatien finns cirkusinformationscenter och England har Circus Development Agency.

Sverige har de senaste tio åren varit ledande inom Norden i dessa konstområden och har ett ansenligt rykte internationellt med nycirkusaktörer som Cirkus Cirkör och Danshögskolans Cirkusutbildning. Samtidigt finns en högst levande traditionell cirkus med, bland många andra, Cirkus Brazil Jack och Cirkus Olympia. I Göteborg finns den kanske mest levande gatuperformancescenen i Sverige på Avenyn, och många festivaler i städer och på landsbygd har ofta gatuperformanceliknande inslag. I eventbranschens explosiva tillväxt det senaste decenniet har varieté- och cirkusartister ofta intagit en central plats; av alla kulturyttringar har dessa aktörer kanske de tätaste kontakterna med näringslivet.

Trots detta har det inte funnits någon organisation som på ett meningsfullt sätt verkat för eller representerat aktörernas intressen, säregenhet och speciella behov. I november 2008 beslöt ett antal fristående aktörer att bilda en branschorganisation. Organisationen döptes till ”Manegen – Centrum för cirkus, varieté och gatuperformance”.