Sommarschema / summer schedule

alla kamerabilder överför 2016-02-16 556 (2)

Thank you to all our members for a wonderful spring! We wish you a warm and amazing summer.

Here you have the summer schedule for the daily training in Malmö and Stockholm.

Malmö

Summer hours:

Week:
– 24-31 (12/6-4/8) Training hours 14-18
– 32-33 (7/8-18/8) Training hours 11-15
– 34 ( 21/8-25/8) Training hours 10-14

Closed:
– June 22nd-23rd, due to Midsummer

-July 3-7 due to holidays at Karavan

Stockholm

June 19th to August 18th:

Monday – Friday   10.00-14.00

Closed:

– June 22nd-23rd, due to Midsummer

– July 3rd-21st, due to summer holidays at Cirkör

– August 11th, due to an event at Cirkör

 

foto: Hanna Hedvall

Reminder about this weeks training!

Hi all Manegen members!

We just wanted to remind you about the daily training this week.

Tomorrow, Tuesday, is Swedens national day and the Manegen training will therefore be closed in both Alby and Malmö.

Friday (9/6) there will be a Cirkör event in the circus hall in Alby, and Manegen training will have to keep closed. The Malmö training will be open as usual at this date though!

We’ll see you around the hall! Happy training, and enjoy the sun we’ve heard is coming tomorrow!

Hej alla manegenmedlemmar!

Vi ville bara påminna om ändringarna för daglig träning denna vecka.

Imorgon, tisdag, är nationaldagen och Manegen-träningen kommer därför att vara stängd i både Alby och Malmö.

På fredag (9/6) kommer det att vara ett Cirkörevent i hallen i Alby, och Manegen-träningen kommer att behöva hålla stängt. I Malmö kommer träningen att vara öppen som vanligt denna dag!

Training in Alby next week

During next week there will once again be lots of things happening in the circus hall in Alby. Workshops and ceremonies for the circus students will mean that the black floor will be busy large parts of the week. The rest of the hall will not be affected by this though, so you will be able to train as usual!

As the hall (both in Alby and Malmö) is closed Thursday and Friday we will see you back Monday!

Under nästa vecka händer det saker i cirkushallen igen! En Cirkör-workshop och en ceremoni med gymnasieeleverna innebär att svarta golvet kommer att vara upptaget stora delar av nästa vecka. Resten av hallen kommer inte att påverkas särskilt av detta däremot, så där kommer vi att kunna träna som vanligt!

Eftersom hallen (både i Alby och Malmö) är stängd torsdag och fredag så ses vi igen på måndag!

Happy weekend and happy training!

Manegen på Scenkonstbiennalen

Scensverige_logotyp_800

På tisdag den 23/5 är det dags för scenkonstbiennalen 2017. I år  med Östgötateatern och Upplev Norrköping som värdar.

Klockan 15.00 på tisdag är Manegens ordförande Linda Beijer på plats för att tillsammans med Jochum Landin – Kulturrådet, Lars Wassrin – kulturutvecklingschef i Finspång kommun och Kajsa Giertz – teaterchef Helsingborgs stadsteater prata om cirkusens framtid och möjligheter. Vilka strukturer som finns och vilka som behöver skapas för att en konstnärlig idé ska nå sin publik.

Mer info: HÄR

På onsdagen samma tid är Manegen med och arrangerar: Artisttalk – risk or representation.

Ett samtal om risk och representation med Alexander Weibel Weibel – cirkus artist som deltar med sin föreställning Breaking Point under biennalen samt Viktoria Dalborg, Konstnärlig ledare för Kompani Giraff och vikarierande programansvarig på kandidatprogrammet i cirkus på DOCH, Stockholm. Samtalet kommer att ledas av John-Paul Zaccharini – Biträdande professor i cirkus på DOCH, Stockholm. 

Mer info: HÄR

Kristi himmelsfärd på Manegen

(English below)

Pga Kristi himmelsfärds-helgen så håller cirkushallen stängt både i Alby och Malmö torsdag och fredag denna vecka, dvs 25:e och 26:e maj. Måndag nästa vecka är vi tillbaka som vanligt igen!

Because of the holidays related to Ascension day the circus hall and training in both Alby and Malmö will be closed on Thursday and Friday this week, the 25th and 26th of May. We will see you back again Monday next week!

Happy training!

Busy weeks in Alby!

The upcoming 2 weeks the circus hall in Alby will be filled with all kinds of exciting things! There will be residency presentations, the evening courses will have their performances and the upper secondary school students will have their end of year presentations.

This gives us lots of chances to meet people and get inspired by all the things happening, but it also means the hall and black floor will be a bit more crowded than usual. If you want details about a specific day, time or spot in the hall – please contact me in the reception or over email (daglig.traning@manegen.org) and I will do my very best to help.

I hope I’ll see you in the hall!

Happy training,
Elin
Manegen

Årsmötet / the annual meeting

årsmöte

 

(english below)

Den 24e april hade vi vårt årsmöte.
Ett stort tack till alla medlemmar som dök upp och delade med sig av sina åsikter och var med och påverkade Manegens framtid.

Det var en fin kväll med god mat och många skratt.

Vi fick tack vare Teaterförbundet en möjlighet att lära oss mer om att som artist vara en del av facket. Stort tack till er!

Vi fick också en möjlighet att lära oss mer om DOCHs masterutbildning genom ett samtal med artisterna i utbildningen. Samtalet leddes av Lina B Frank. Ett stort tack till alla inblandade!

Under årsmötet pratade vi om allt fantastiskt som Manegen uppnått under 2016 – vi kan vara mycket stolta över att vara en del av en organisation som skapar, växer och utvecklas på ett så snabbt och dynamiskt sätt.

HÄR kan ni läsa verksamhetsberättelsen.

Årsmötet är också det tillfälle när vi tillsammans väljer vår nya styrelse och det är ett oerhört kompetent gäng som tillsammans med er ska se till att Manegen fortsätter utvecklas.
Här är vår nya styrelse:

Linda Beijer (ordförande)
Klara Mossberg (vice ordförande)
Anna Ljungqvist (kassör)
Eva Jansson
Camilla Rud
Virginia Librado Gallego
Pernilla Appelqvist
Kiki Muukkonen
Walter Ferrero
Olivia Hultman (suppelant)
Karin Melin (suppleant)
Linus Albihn (suppelant)
Vi hälsar er varmt välkomna och säger tusen tack för att ni väljer att dela med er av er tid och er kunskap.

Vi säger också en miljon tack till de styrelsemedlemmarna som slutat, vi har uppskattat allt er arbete.

——————————————————————————————————————-

The 24th of April we had our annual meeting. A big thank you to all the members that showed up gave us your opinions and influenced the future of Manegen.

We had a great time with good food and a lot of laughs.

We learned more about being a part of a union as an artist, from Teaterförbundet. Thank you for this!
We also learned about the master program at DOCH from some of the artists, with the help of Lina B Frank as a facilitator for the discussion. A big thank you to all the participants!

At the annual meeting we talked about all the amazing things that Manegen achieved during 2016, HERE you can find the report (in swedish).

The annual meeting is also when we choose the board of Manegen, our new board is:

Linda Beijer (chairwoman)
Klara Mossberg (vice-chairwoman)
Anna Ljungqvist (treasurer)
Eva Jansson
Camilla Rud
Virginia Librado Gallego
Pernilla Appelqvist
Kiki Muukkonen
Walter Ferrero
Olivia Hultman (board alternate)
Karin Melin (board alternate)
Linus Albihn (board alternate)

We give you the warmest welcome possible and thank you for sharing your time and knowledge with us!

Manegen also want to say a million thank you to the board members leaving us, you are all greatly appreciated!

Valborg och 1:a maj

Because of 1st of May, International Workers Day, Monday next week is a holiday and Manegens training in both Alby and Malmö will be closed. We will see you back Tuesday 2nd of May!

Eftersom det är en röd dag på måndag (1:a maj) så kommer det inte att vara någon daglig träning varken i Alby eller Malmö på måndag. Vi ses tillbaka i hallarna på tisdag den 2:a maj!

Happy weekend, enjoy Valborgsmässoafton and the bonfires!

GAGA klasser med Matan David and Emma Rozgoni

MatanDavid

(English below)

 

Nu kan Manegen återigen erbjuda sina medlemmar möjlighet att delta i Gagaklasser den här gången med Matan David and Emma Rozgoni.

Klasserna är ett samarbete med Danscentrum Stockholm och är gratis för Manegens medlemmar.
———————————————————————————————————–
Now Manegen once again can offer our members the opportunity to participate in Gaga classes this time with Matan David and Emma Rozgoni.

The classes are offered in collaboration with Danscentrum Stockholm and is free of charge for Manegen members.

 

När / When: 2/5 – 5/5 10-11.15

Anmäl er till / registration at: info@manegen.org
Deadline registration: 28/4

Mer info:  HÄR

Påminnelse Manegens årsmöte

(english below)
Nu närmar sig Manegens årsmöte snabbt. Det är på årsmötet vi tillsammans diskuterar framtida visioner och mål för Manegens verksamhet samt beslutar om nya styrelsemedlemmar för 2017/18.
Det är väldigt mycket nytt på gång nu, som vi gärna vill höra era åsikter om!

Vi har bjudit in studenter från Dans-och Cirkus Högskolans nya Mastersutbildning i Contemporary Circus Practises. I diskussion med Lina B. Frank – ny koordinator för Baltic Nordic Circus Network delar de med sig av sin erfarenhet av utbildningen samt berättar om sina forskningsprojekt.

Anmäl dig senast den 16 april till: info@manegen.org
Program:
Tid: Måndag 24 april 17:00-20:00
Plats: Cirkus Cirkör, Rotemannavägen 22, 145 57 Norsborg

Fram tills den 13 april kan du skicka in motioner eller förslag på punkter att ta upp på årsmötet eller nominera till styrelsen genom att mejla till info@manegen.org
Kom ihåg! Bara de som har betalat sin medlemsavgift har rösträtt på årsmötet, men det går bra att komma och lyssna ändå. Det går även bra att betala medlemsavgiften kontant på plats.
Välkomna!

———————————————————————————————————————

The annual meeting of Manegen is approaching quickly. The annual meeting is where we together discuss future visions and goals for Manegen and choose the board members for 2017/18.
It’s very much new going on now, we would love to hear your views!

We have invited students from DOCH´s new Masters Education in Contemporary Circus Practices to have a talk with Lina B. Frank – new coordinator for Baltic Nordic Circus Network they will share their experience of education as well as talk about their research projects.

Sign up for the meeting before April 16 to: info@manegen.org

Time: Monday, April 24, 17: 00-20: 00
Location: Cirkus Cirkör, Rotemannavägen 22, 145 57 Norsborg

Until April 13, you can submit motions or proposals to be addressed at the annual meeting or nominate Board members by emailing to: info@manegen.org

Remember! Only those who have paid their membership are entitled to vote at the annual meeting, but it is good to come and listen anyway. It is also possible to pay the membership fee in cash.

Welcome!