Vikarier efterlyses

Daglig träning i Alby är i behov av fler vikarier för administratör/receptionist tjänsten.

Är du intresserad av att se till att den dagliga träningen alltid kan hålla öppen och tjäna någon extra krona?

Hör av dig till vår verksamhetsledare: ingela.hemming@manegen.org

Kartläggning av den samtida cirkusen

kur

Med anledning av Kulturrådets uppdrag att kartlägga situationen för den professionella samtida cirkusen bjuder de nu in till ett samtal med utövare/artister inom cirkusområdet.

Det är viktigt att så många som möjligt deltar så att de erfarenheter och kunskaper som ni besitter tas tillvara.

 

Det går att välja mellan tre tillfällen:


– Tisdag 12 september kl. 14.00-15.30 på Kulturrådet, adress: Filmhuset, Borgvägen 1-5 i Stockholm
– Onsdag 13 september kl. 14-15.30, efter daglig träning. Lokal i anslutning till Cirkushallen, Alby, se Manegens reception.
– Torsdag 14 september kl. 10.00-11.30 på Kulturrådet

 

Svara snarast men senast måndagen den 11 september om du vill och kan komma.

 

Har du några frågor så kontakta:
jochum.landin@kulturradet.se                08 519 264 39
heli.hirsch@kulturradet.se                      08 519 264 88
maria.lewenhaupt@kulturradet.se         08 519 264 43

 

Ur Kulturrådets regleringsbrev för 2017:

Professionell samtida cirkus
Statens kulturråd ska i en särskild rapport kartlägga situationen för den professionella samtida cirkusen och de offentliga insatserna på området. Rapporten ska belysa utbildningar, institutioner eller motsvarande samt internationellt utbyte och samarbete. Kulturrådet ska även göra en bedömning av behovet av eventuella ytterligare statliga insatser på området, samt föreslå hur dessa kan finansieras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 november 2017.”

 

 

Next week in Alby

Summer is here, and so is our summer schedule!

On Monday we in Alby will switch to our summer opening hours, which will be 10.00-14.00 Mon-Fri.

Next week will also be a bit different because of Midsummer and Cirkör events.

Mon 19/6: 10-14, more people than usual in the hall because of Cirkörs summer course for kids.

Tues 20/6: 10-13 (14), summer course for kids and also an Cirkör event starting at 13. We recommend that you do most of your training before 13 and just take some time to stretch out or spend some time in the gym after 13, as there will be a lot of people in the hall.

Wed 21/6: 10-14, more people than usual in the hall because of Cirkörs summer course for kids.

Thu 22/6: Closed (Midsummer)

Fri 23/6: Closed (Midsummer)

For the schedule for the whole summer see here. If you have any questions just pass by me in the reception or email at daglig.traning@manegen.org.

Nästa veckas schema:

Mån 19/6: 10-14, trängre än vanligt i hallen pga Cirkörs sommarkurs för barn.

Tis 20/6: 10-14, sommarkurs för barn och ett Cirkörevent från kl 13. Vi rekommenderar att ni tränar klart innan 13 och sedan tar lite extra tid till att stretcha ut ordentligt eller vara i gymmet efter 13, då det kommer vara väldigt mycket folk i hallen.

Ons 21/6: 10-14, trängre än vanligt i hallen pga Cirkörs sommarkurs för barn.

Tors 22/6: Stängt (Midsommar)

Fre 23/6: Stängt (Midsommar)

Sommarschema / summer schedule

alla kamerabilder överför 2016-02-16 556 (2)

Thank you to all our members for a wonderful spring! We wish you a warm and amazing summer.

Here you have the summer schedule for the daily training in Malmö and Stockholm.

Malmö

Summer hours:

Week:
– 24-31 (12/6-4/8) Training hours 14-18
– 32-33 (7/8-18/8) Training hours 11-15
– 34 ( 21/8-25/8) Training hours 10-14

Closed:
– June 22nd-23rd, due to Midsummer

-July 3-7 due to holidays at Karavan

Stockholm

June 19th to August 18th:

Monday – Friday   10.00-14.00

Closed:

– June 22nd-23rd, due to Midsummer

– July 3rd-21st, due to summer holidays at Cirkör

– August 11th, due to an event at Cirkör

 

foto: Hanna Hedvall

Reminder about this weeks training!

Hi all Manegen members!

We just wanted to remind you about the daily training this week.

Tomorrow, Tuesday, is Swedens national day and the Manegen training will therefore be closed in both Alby and Malmö.

Friday (9/6) there will be a Cirkör event in the circus hall in Alby, and Manegen training will have to keep closed. The Malmö training will be open as usual at this date though!

We’ll see you around the hall! Happy training, and enjoy the sun we’ve heard is coming tomorrow!

Hej alla manegenmedlemmar!

Vi ville bara påminna om ändringarna för daglig träning denna vecka.

Imorgon, tisdag, är nationaldagen och Manegen-träningen kommer därför att vara stängd i både Alby och Malmö.

På fredag (9/6) kommer det att vara ett Cirkörevent i hallen i Alby, och Manegen-träningen kommer att behöva hålla stängt. I Malmö kommer träningen att vara öppen som vanligt denna dag!

Training in Alby next week

During next week there will once again be lots of things happening in the circus hall in Alby. Workshops and ceremonies for the circus students will mean that the black floor will be busy large parts of the week. The rest of the hall will not be affected by this though, so you will be able to train as usual!

As the hall (both in Alby and Malmö) is closed Thursday and Friday we will see you back Monday!

Under nästa vecka händer det saker i cirkushallen igen! En Cirkör-workshop och en ceremoni med gymnasieeleverna innebär att svarta golvet kommer att vara upptaget stora delar av nästa vecka. Resten av hallen kommer inte att påverkas särskilt av detta däremot, så där kommer vi att kunna träna som vanligt!

Eftersom hallen (både i Alby och Malmö) är stängd torsdag och fredag så ses vi igen på måndag!

Happy weekend and happy training!

Manegen på Scenkonstbiennalen

Scensverige_logotyp_800

På tisdag den 23/5 är det dags för scenkonstbiennalen 2017. I år  med Östgötateatern och Upplev Norrköping som värdar.

Klockan 15.00 på tisdag är Manegens ordförande Linda Beijer på plats för att tillsammans med Jochum Landin – Kulturrådet, Lars Wassrin – kulturutvecklingschef i Finspång kommun och Kajsa Giertz – teaterchef Helsingborgs stadsteater prata om cirkusens framtid och möjligheter. Vilka strukturer som finns och vilka som behöver skapas för att en konstnärlig idé ska nå sin publik.

Mer info: HÄR

På onsdagen samma tid är Manegen med och arrangerar: Artisttalk – risk or representation.

Ett samtal om risk och representation med Alexander Weibel Weibel – cirkus artist som deltar med sin föreställning Breaking Point under biennalen samt Viktoria Dalborg, Konstnärlig ledare för Kompani Giraff och vikarierande programansvarig på kandidatprogrammet i cirkus på DOCH, Stockholm. Samtalet kommer att ledas av John-Paul Zaccharini – Biträdande professor i cirkus på DOCH, Stockholm. 

Mer info: HÄR

Kristi himmelsfärd på Manegen

(English below)

Pga Kristi himmelsfärds-helgen så håller cirkushallen stängt både i Alby och Malmö torsdag och fredag denna vecka, dvs 25:e och 26:e maj. Måndag nästa vecka är vi tillbaka som vanligt igen!

Because of the holidays related to Ascension day the circus hall and training in both Alby and Malmö will be closed on Thursday and Friday this week, the 25th and 26th of May. We will see you back again Monday next week!

Happy training!

Busy weeks in Alby!

The upcoming 2 weeks the circus hall in Alby will be filled with all kinds of exciting things! There will be residency presentations, the evening courses will have their performances and the upper secondary school students will have their end of year presentations.

This gives us lots of chances to meet people and get inspired by all the things happening, but it also means the hall and black floor will be a bit more crowded than usual. If you want details about a specific day, time or spot in the hall – please contact me in the reception or over email (daglig.traning@manegen.org) and I will do my very best to help.

I hope I’ll see you in the hall!

Happy training,
Elin
Manegen