Påminnelse Manegens årsmöte

(english below)
Nu närmar sig Manegens årsmöte snabbt. Det är på årsmötet vi tillsammans diskuterar framtida visioner och mål för Manegens verksamhet samt beslutar om nya styrelsemedlemmar för 2017/18.
Det är väldigt mycket nytt på gång nu, som vi gärna vill höra era åsikter om!

Vi har bjudit in studenter från Dans-och Cirkus Högskolans nya Mastersutbildning i Contemporary Circus Practises. I diskussion med Lina B. Frank – ny koordinator för Baltic Nordic Circus Network delar de med sig av sin erfarenhet av utbildningen samt berättar om sina forskningsprojekt.

Anmäl dig senast den 16 april till: info@manegen.org
Program:
Tid: Måndag 24 april 17:00-20:00
Plats: Cirkus Cirkör, Rotemannavägen 22, 145 57 Norsborg

Fram tills den 13 april kan du skicka in motioner eller förslag på punkter att ta upp på årsmötet eller nominera till styrelsen genom att mejla till info@manegen.org
Kom ihåg! Bara de som har betalat sin medlemsavgift har rösträtt på årsmötet, men det går bra att komma och lyssna ändå. Det går även bra att betala medlemsavgiften kontant på plats.
Välkomna!

———————————————————————————————————————

The annual meeting of Manegen is approaching quickly. The annual meeting is where we together discuss future visions and goals for Manegen and choose the board members for 2017/18.
It’s very much new going on now, we would love to hear your views!

We have invited students from DOCH´s new Masters Education in Contemporary Circus Practices to have a talk with Lina B. Frank – new coordinator for Baltic Nordic Circus Network they will share their experience of education as well as talk about their research projects.

Sign up for the meeting before April 16 to: info@manegen.org

Time: Monday, April 24, 17: 00-20: 00
Location: Cirkus Cirkör, Rotemannavägen 22, 145 57 Norsborg

Until April 13, you can submit motions or proposals to be addressed at the annual meeting or nominate Board members by emailing to: info@manegen.org

Remember! Only those who have paid their membership are entitled to vote at the annual meeting, but it is good to come and listen anyway. It is also possible to pay the membership fee in cash.

Welcome!