Reminder about this weeks training!

Hi all Manegen members!

We just wanted to remind you about the daily training this week.

Tomorrow, Tuesday, is Swedens national day and the Manegen training will therefore be closed in both Alby and Malmö.

Friday (9/6) there will be a Cirkör event in the circus hall in Alby, and Manegen training will have to keep closed. The Malmö training will be open as usual at this date though!

We’ll see you around the hall! Happy training, and enjoy the sun we’ve heard is coming tomorrow!

Hej alla manegenmedlemmar!

Vi ville bara påminna om ändringarna för daglig träning denna vecka.

Imorgon, tisdag, är nationaldagen och Manegen-träningen kommer därför att vara stängd i både Alby och Malmö.

På fredag (9/6) kommer det att vara ett Cirkörevent i hallen i Alby, och Manegen-träningen kommer att behöva hålla stängt. I Malmö kommer träningen att vara öppen som vanligt denna dag!