Valborg och 1:a maj

Because of 1st of May, International Workers Day, Monday next week is a holiday and Manegens training in both Alby and Malmö will be closed. We will see you back Tuesday 2nd of May!

Eftersom det är en röd dag på måndag (1:a maj) så kommer det inte att vara någon daglig träning varken i Alby eller Malmö på måndag. Vi ses tillbaka i hallarna på tisdag den 2:a maj!

Happy weekend, enjoy Valborgsmässoafton and the bonfires!