Viktig cirkusundersökning!

EU-cirkuscensus. Bli inräknad! 

Arbetade du under 2018 i eller med cirkusbranschen i en EU-medlemsstat i någon roll (som anställd eller egenföretagare)? Om så är fallet vänligen acceptera denna inbjudan att delta i Cirkuscensusen. Cirkuscensusen genomförs i nära samarbete med Panteia, ett oberoende undersökningsföretag, som en del av en studie av Cirkussituationen som finansieras av Europeiska kommissionen

Cirkuscensusen av individer (vuxna yrkesverksamma inklusive artister, managers, teknisk personal, producenter, arenapersonal, festivalpersonal, utbildnings- och kreativ personal, lärare, finansiärer, akademiker, kostym- och rekvisitatillverkare och så vidare): http://bit.ly/2MwTG0J

Cirkuscensusen av kompanier (inklusive arenor, festivaler, turnerande cirkusar och cirkuskonstföretag, kreativa och utbildningscentra, nationella föreningar och så vidare): http://bit.ly/2Re1cOQ

Individuell landsinformation söks också om finansieringsmöjligheter för cirkus, arbetstillståndskontakter, policyer för användning av djur i uppträdande och utbildning av resande barn. Mer information på flera språk finns på http://censusarts.org

Om du vill dela med dig av din åsikt om tillgång till Creative Europe-finansiering för cirkusprojekt, vänligen gör det här och den kommer att inkluderas i studien: https://www.surveymonkey.co.uk/r/CircusCreativeEuropeSurvey

Din hjälp med att slutföra cirkuscensusen och cirkulera till kontakter du har, inklusive databaser du har, är avgörande för att säkerställa ett fullständigt svar. Cirkuscensusen stängs den 28 februari 2019. Studien kommer att publiceras senare i år och kommer att användas för att förespråka på uppdrag av cirkus på europeisk och enskild medlemsstatsnivå. All information lämnas anonymt.