Skip to content

Nationellt medlemsmöte

Kära medlemmar!

Vi annonserar nu årets första nationella medlemsmöte. Det kommer att äga rum på Zoom torsdag den 3/3 kl 18.00-20.00. Om du vill delta, svara till verksamhetsledare@manegen.org

Varmt välkomna! Mette Klouman, tf verksamhetsledare

Agenda

 • Manegens nya hemsida och inskickande av material för att stärka förmedlingsuppdraget
 • Kartläggning av 2017 och 2019
 • Enkät om försäkringar
 • Daglig träning i Hökarängen
 • Omorganisationen av Manegen
 • Kommande workshops

Diskussion

 • Hur breddar vi Manegen så att fler känner sig välkomna och vilka är fördelarna med detta?
 • Återstart för kulturen – hur går det för er medlemmar? Vad fungerar, vad fungerar inte?
 • Riksteaterns cirkusuppdrag – vad effekter har ni hittills hunnit märka?
 • Manegens verksamhetsplan – vilka områden känner ni som medlemmar att vi bör prioritera? 

National Member Meeting

Dear members,

On Thursday March 3rd 6-8 pm, we will hold a national member meeting on Zoom. If you want to join, please RSVP to verksamhetsledare@manegen.org.

Welcome! Mette Klouman, temporary director

Agenda

 • Manegen’s new website – call for material
 • Mapping of 2017 and 2019
 • Survey about insurances
 • New venue for workshops and daily training in Hökarängen
 • Reorganisation of Manegen
 • Upcoming workshops

Discussion

 • How do we broaden Manegen to make more people feel welcome and what would be the benefits of this?
 • Restart for culture – how is this going? What is going well, what are your obstacles and needs?
 • Riksteatern’s circus assignment – what are your observations and reflections so far?
 • Manegen’s business plan – what do you as members feel should be prioritized?

Dela