Skip to content

Riksteatern och Cirkus Cirkör i gemensamt cirkusresidens

Tillsammans med Riksteatern erbjuder nu Cirkus Cirkör plats och tid för artister att ägna sig åt konstnärlig forskning och utveckling av cirkusprojekt i en miljö av artister, kreatörer, pedagoger, tekniker och cirkusutövare.

Tre olika möjligheter till residens erbjuds i Cirkus Cirkörs cirkusanpassade lokaler i Botkyrka:

Kick off-residens
För dig som är nyutbildad eller i början av din karriär och står i startgroparna för att utveckla din vision eller en ny idé.

ArtLab-residens
För dig som vill ha tid att undersöka och utveckla ditt eget konstnärliga uttryck, disciplin, idé eller vision. Residenset behöver inte ha en föreställning som slutmål.

Fördjupande residens
För dig som är en bit på vägen med ditt projekt men vill vidareutveckla det med stöd från den kompetens och resurser vi kan erbjuda. Vi ser gärna att du tidigare haft ett eller flera residens och tydligt kan beskriva var du är i processen och vad du vill använda detta residens till.

Läs mer på Riksteaterns hemsida!
Ansök senast den 8 april 2022.


Circus residency in collaboration with the Riksteatern

Riksteatern and Cirkus Cirkör offer circus artists to devote themselves to artistic research and development in a creative environment filled with artists, creators, educators, technicians and circus performers.

Three different opportunities for residence are offered at The Cirkör House:

Kick off residency
For you who are newly educated or at the beginning of your career and are about to develop your vision or a new idea.

ArtLab residence
For you who want time to explore and develop your own artistic expression, discipline, idea, or vision. The residence does not have to have a performance as an end goal.

In-depth residency
For you who wants to further develop your projects with support from the skills and resources we can offer. For this residency we will prioritize those who already had one or more residences and can clearly describe where you are in the process and what you want to use this residency for.

Read more on Cirkus Cirkör website!

APPLICATION:
The application for the residencies can be found here!
The application period is open until April 8, 2022
Chosen residencies/projects will be announced at the end of April 2022

Dela