Bli medlem

Fyll i dina kontaktuppgifter

Medlemskap i Manegen

Vad vi gör


Manegen är en organisation byggd av medlemmar för medlemmar och jobbar för att skapa bättre branschvillkor.

Läs mer om Manegen

Möjlighet delta i Daglig träning


Medlemmar som är professionella artister har möjlighet att delta i Daglig träning.

Läs mer om Daglig träning

Priser

Enskilt medlemskap (Student och pensionär)

200 kr/kalenderår (100 kr/år)

SKH-studenter har gratis medlemskap i Manegen under tiden de studerar (dock inte om man läser enstaka kurser utan endast vid kandidat- eller magisterstudier). Då har du även rätt att köpa träningskort och delta i den dagliga träningen för professionella artister under sommarledigheten på de tider träningen är öppen.

Betalning kan göras till Plusgiro 514505-7 GLÖM INTE ATT SKRIVA NAMN OCH MAIL I MEDDELANDERUTAN!

Du kan också betala med swish på 1235004825

Alla typer av medlemskap ger rätt till en (1) röst på Manegens medlemsmöten.

Öppet medlemskap för personer och organisationer (fysiska och juridiska personer) som har anknytning till verksamhetens ändamål. Andra som stödjer föreningens ändamål kan bli stödmedlemmar genom att betala in medlemsavgiften. Stödmedlem har inte rösträtt i föreningens beslutande organ. Ange vid inbetalning om du vill bli stödmedlem!

Organisationer

2-4 medlemmar/anställda: 1 000 kr/kalenderår 5-10 medlemmar: 2 000 kr/år 11-50 medlemmar: 5 000 kr/år över 50 medlemmar/anställda: 10 000 kr/år

Du kan du läsa mer om föreningen Manegen här