texture-left Created with Sketch.

2020-04-09  |  Event

REMINDER: INVITATION TO THE ANNUAL MEETING OF MANEGEN ON THE 19th OF APRIL!

Welcome to the annual meeting of Manegen on 19th of April 2020!

Together we will discuss the future goals and visions for Manegen and also vote for new members of the board! 

Please sign up by April 10th atinfo@manegen.org

REMEMBER renew your membership for 2020 if you didn´t do it already!

 

Date: 2020-04-19 12:00

Agenda below (in Swedish, the Annual meeting will be held in Swedish):

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET
1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

3. Fastställande av röstlängd

4. Fastställande av att mötet utlysts i behörig ordning

5. Fastställande av dagordning

6. Val av justerare

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter

12. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer

13. Val av valberedning

14. Förslag från styrelsen inför kommande verksamhetsår

15. Behandling av ärenden som aktualiserats av medlemmar

16. Fastställande av medlemsavgifter

17. Beslut om verksamhetsplan för kommande år

18. Övriga ärenden

19. Mötets avslutande
 
Fram tills den 9 april kan du skicka in motioner eller förslag på punkter att ta upp på
årsmötet eller nominera till styrelsen genom att mejla till info@manegen.org.

Since the situation is a bit different right now, we decided to invite all members to join on Zoom this year:

Topic: Manegen Årsmöte
Time: Apr 19, 2020 12:00 PM StockholmJoin Zoom Meeting
https://zoom.us/j/437454716Meeting ID: 437 454 716
Find your local number: https://zoom.us/u/acE1JS4jPg

Se även

2020.12.12

Apply for Manegen Panorama at Subcase!

2020.08.13

Manegen opens Daily training in Sundsvall!

Find out about the latest news here

Nyhetsbrev