texture-left Created with Sketch.

2021-04-01  |  Nyhet

Kulturdepartementet: Kris- och stimulansstöd till kulturområdet

Regeringen föreslår att kulturområdet tillförs ytterligare 1,28 miljarder kronor för kris- och stimulansstöd 2021 för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av covid-19 och för att underlätta en återstart av verksamheten när läget så tillåter. Regeringen föreslår även ett krisstöd på 124,6 miljoner kronor för att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna pga. kraftigt minskade intäkter till följd av spridningen av covid-19 till ett antal statlig finansierade kulturinstitutioner. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

En förutsättning för att det ska finnas ett kulturliv i hela landet är att det finns livskraftiga aktörer som har möjlighet att skapa konst och planera föreställningar, konserter, utställningar och andra kulturevenemang. De restriktioner och allmänna råd som införts med anledning av covid-19 har medfört negativa ekonomiska konsekvenser för kultursektorn.

Regeringen vill därför dels förlänga det krisstöd som fördelas till allmän kulturverksamhet, konstnärer och andra aktörer inom kulturområdet som drabbats hårt, dels tilldela medel för aktörerna att starta upp sin verksamhet igen på ett smittsäkert sätt när situationen så medger. Stöd kommer även att fördelas genom den så kallade kultursamverkansmodellen till kulturverksamheter i hela landet.

Sammantaget föreslås kulturområdet tilldelas ytterligare 1,28 miljarder kronor för kris- och stimulansstöd 2021.

Huvuddelen av krisstöden kommer att fördelas av Statens kulturråd som även kommer att fördela stöd med syfte att möjliggöra för aktörerna att starta upp sin verksamhet igen. Övriga bidragsfördelande aktörer är Konstnärsnämnden, Svenska Filminstitutet, Författarfonden och Sametinget. Regeringen och de stödgivande institutionerna återkommer med vidare information om detaljerna i stödens utformning.

Läs mer HÄR

Se även

2021.05.04

Se inspelat webbinarium om Skatteverkets omställningsstöd i relation till Kulturrådets krisstöd

2021.05.04

Riksteater+cirkus – viktig enkät för Manegens medlemmar!

Ta del av senaste nytt inom branschen

Nyhetsbrev