texture-left Created with Sketch.

2020-03-25  |  Nyhet

Manegen inrättar stödfond

Ny Krisfond för Manegens medlemmar inom samtida cirkus, varieté och gatuperformance under mars-maj månad

Manegen inrättar en särskild ”fond” med syfte att alla som vill stödja våra medlemmar som drabbas hårt av coronakrisen ska kunna ge sitt bidrag – i väntan på fler stödåtgärder från regeringen eller andra. Fonden kommer i första hand att finnas under mars-maj månad 2020. Vi hoppas att många vill ge sitt bidrag till vår fantastiska scenkonstform!

Så här stödjer du: Fram tom 15 maj kan du skänka pengar till Manegens postgironummer 514505-7  eller swisha till 1235004825 – ange ”Stödfond” i meddelanderaden.

För Manegens medlemmar som vill söka stöd från Krisfonden: ansök senast den 15 maj genom att fylla i detta formulär. Stödets storlek kommer att bero på hur mycket pengar som finns samt hur många som söker, samt bero på hur stort behov du har.

Manegen har inrättat en Stödkommitté som kommer att fatta beslut om utdelning dels den 15 april, dels efter den 15 maj. Stödkommittéen kommer att göra sitt bästa för att besluten blir så välgrundade som möjligt, och deras beslut kan inte överklagas.

Tusen tack för ditt bidrag till Manegens Krisfond!

MANEGEN är en nationell intresseorganisation för cirkus, varieté och gatuperformance. Manegens medlemmar utgörs av artister, kompanier, producenter, kreatörer och studenter från branschens största aktörer som Subtopia, Cirkus Cirkör och Dans- och Cirkushögskolan till mindre kompanier och enskilda artister från olika delar av landet. Manegen samlar och representerar cirkus, varieté och gatuperformance, och förbättrar professionellas villkor på olika nivåer.

För Manegens medlemmar:

Ansök senast den 30 april genom att fylla i detta formulär

Se även

2021.05.04

Se inspelat webbinarium om Skatteverkets omställningsstöd i relation till Kulturrådets krisstöd

2021.05.04

Riksteater+cirkus – viktig enkät för Manegens medlemmar!

Ta del av senaste nytt inom branschen

Nyhetsbrev