texture-left Created with Sketch.

2021-03-10  |  Nyhet

Manegens årsmöte 17 april 2021

 

Varmt välkomna till Manegens årsmöte den 17 april 2021 kl. 14-16! (English below)

Tillsammans kommer vi online att diskutera framtida visioner och mål för Manegens verksamhet samt besluta om nya styrelsemedlemmar för 2021/22. 

Mötet sker online, så anmäl dig för att få zoom-länk skickad (e-mail)!

Mötet sker online! Länk skickas efter anmälan.

Anmäl dig senast den 16 april till: info@manegen.org

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET (Agenda, the meeting will be held in Swedish)

1. Mötets öppnande


2. Val av mötesordförande och mötessekreterare


3. Fastställande av röstlängd


4. Fastställande av att mötet utlysts i behörig ordning


5. Fastställande av dagordning


6. Val av justerare


7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse


8. Fastställande av resultat- och balansräkning


9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter


10. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer


11. Fastställande av antalet styrelseledamöter


12. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer


13. Val av valberedning


14. Förslag från styrelsen inför kommande verksamhetsår


15. Behandling av ärenden som aktualiserats av medlemmar


16. Fastställande av medlemsavgifter


17. Beslut om verksamhetsplan för kommande år


18. Övriga ärenden


19. Mötets avslutande

Fram tills den 7 april kan du skicka in motioner eller förslag på punkter att ta upp på årsmötet eller nominera till styrelsen genom att mejla till info@manegen.org.

Kom ihåg! Bara de som har betalat sin medlemsavgift har rösträtt på årsmötet!

Varmt välkomna!

MANEGEN- Centrum för cirkus varieté och gatuperformance
 

INVITATION TO THE ANNUAL MEETING OF MANEGEN ON THE 17th OF APRIL!

Welcome to the online annual meeting of Manegen on 17th of April 2020 at 14.00-16!

Together we will discuss the future goals and visions for Manegen and also vote for new members of the board! We will send you a link to the Zoom-meeting after you have signed up!

Please sign up by 16th of April atinfo@manegen.org
 

REMEMBER to renew your membership for 2021 if you didn´t do it already!

 

Manegen årsredovisning 2020, signerad

Manegens verksamhetsberättelse 2020

MANEGENS verksamhetsplan 2021, förslag

Revisors utlåtande - Manegen

Valberedningens förslag

Se även

2021.05.04

Se inspelat webbinarium om Skatteverkets omställningsstöd i relation till Kulturrådets krisstöd

2021.05.04

Riksteater+cirkus – viktig enkät för Manegens medlemmar!

Ta del av senaste nytt inom branschen

Nyhetsbrev