texture-left Created with Sketch.

2020-10-14  |  Nyhet

Kulturrådet ska fördela 881 miljoner kronor i nytt krisstöd

Den 2 oktober presenterade kulturminister Amanda Lind hur det nya krisstödet till kulturen och idrotten ska fördelas. Kulturen får 1.5 miljarder kronor.

Av detta ska Kulturrådet fördela 881 miljoner enligt följande:

  • 400 miljoner för intäktsbortfall till inställda arrangemang under sommarmånaderna juni till september. 

  • 80 miljoner till kulturens aktörer så att de ska kunna genomföra evenemang på ett smittskyddssäkert sätt.

  • Upp till 371 miljoner utifrån behov i det fria kulturlivet. I detta kan även ingå leverantörer av scenteknik, som ljud och ljus. 

Stöd ska också gå till scenkonstallianser och centrumbildningar.

– Vi är tacksamma för det nya förtroendet och ska efter all vår förmåga leva upp till de förväntningar som det svenska kulturlivet med rätta har på snabbhet och rättvisa i hanterandet av det nya krisstödet, säger Svante Weyler, styrelseordförande Kulturrådet.

Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin framhåller att Kulturrådet har haft en tät dialog med branschorganisationer inom kulturvärlden sedan pandemin startade i mars.

Läs mer här:

Se även

2021.04.01

Kulturdepartementet: Kris- och stimulansstöd till kulturområdet

2021.03.10

Manegens årsmöte 17 april 2021

Ta del av senaste nytt inom branschen

Nyhetsbrev