texture-left Created with Sketch.

2020-04-09  |  Nyhet

PÅMINNELSE: Välkommen till Manegens årsmöte 19 april!

Varmt välkomna till Manegens årsmöte den 19 april kl. 12!

Tillsammans kommer vi att diskutera framtida visioner och mål för Manegens verksamhet samt besluta om nya styrelsemedlemmar för 2020/21. Det är väldigt mycket nytt på gång nu, som vi gärna vill höra era åsikter om!

Anmäl dig senast den 10 april till: info@manegen.org

Övriga handlingar till mötet kommer senare.

Fram tills den 9 april kan du skicka in motioner eller förslag på punkter att ta upp på årsmötet eller nominera till styrelsen genom att mejla till info@manegen.org.

Kom ihåg! Bara de som har betalat sin medlemsavgift har rösträtt på årsmötet, men det går bra att komma och lyssna ändå. Det går även bra att betala medlemsavgiften i samband med mötet.

Välkomna!

MANEGEN - Centrum för cirkus varieté och gatuperformance

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET

1. Mötets öppnande


2. Val av mötesordförande och mötessekreterare


3. Fastställande av röstlängd


4. Fastställande av att mötet utlysts i behörig ordning


5. Fastställande av dagordning


6. Val av justerare


7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse


8. Fastställande av resultat- och balansräkning


9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter


10. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer


11. Fastställande av antalet styrelseledamöter


12. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer


13. Val av valberedning


14. Förslag från styrelsen inför kommande verksamhetsår


15. Behandling av ärenden som aktualiserats av medlemmar


16. Fastställande av medlemsavgifter


17. Beslut om verksamhetsplan för kommande år


18. Övriga ärenden


19. Mötets avslutande

Datum: 2020-04-19 kl. 12

Eftersom situationen är annorlunda i år pga corona så bjuder vi in våra medlemmar att delta via Zoom:

Topic: Manegen Årsmöte
Time: Apr 19, 2020 12:00 PM StockholmJoin Zoom Meeting
https://zoom.us/j/437454716Meeting ID: 437 454 716
Find your local number: https://zoom.us/u/acE1JS4jPg

Se även

2020.09.10

Stockholm Stads stöd till kulturaktörer

2020.08.13

Manegen öppnar daglig träning i Sundsvall!

Ta del av senaste nytt inom branschen

Nyhetsbrev