texture-left Created with Sketch.

2020-04-07  |  Nyhet

Sammanställning av Manegens enkät kring de initiala effekterna av Covid -19

För att kartlägga hur aktörer i våra konstformer påverkats av den inledande nedstängningen kopplad till Covid-19 gick en förfrågan ut till Manegens medlemmar, där de ombads svara på sex frågor - alternativt beskriva sin situation i fritext.

Vi har nu gjort en sammanställning av de svar vi fått hittills, och spridit denna så brett som möjligt.

Många medlemmar lyfter fram en frustration över det skrala supportnätet som står till buds från det offentliga vid ofrivillig arbetslöshet för egenföretagare. Nämnas bör att för vår konstform är egenföretagande sällan ett val i sig utan ett medel för att kunna verka i kulturbranschen med korta engagemang och flertalet olika arbetsgivare. När det som i dagsläget är förordningar som styr ens möjligheter till att utföra sitt arbete blir således frånvaron av säkerhet extra smärtsam.

Regeringen har efter att enkäten gått ut till våra medlemmar vidtagit flera åtgärder som förhoppningsvis kan ge våra medlemmar någon form av lindring. Om dessa räcker för att fånga upp de olika arbetssätt som finns hos våra aktörer återstår att se. Kultursektorn får 500 miljoner kronor - bland annat till verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar, men även till arrangörer av mindre arrangemang. Pengarna kommer att fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet, och vi inväntar mer information om detta. Andra åtgärder är utökade lånemöjligheter för företag,sänkta socialavgifter och ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag.

Vi inväntar nu mer information kring de stöd som planeras för kultursektorn och jobbar intensivt för framtiden för våra branscher!

För att se hela sammanställningen,

se Manegens sammanställning corona

Se även

2020.09.10

Stockholm Stads stöd till kulturaktörer

2020.08.13

Manegen öppnar daglig träning i Sundsvall!

Ta del av senaste nytt inom branschen

Nyhetsbrev