texture-left Created with Sketch.

2021-01-28  |  Nyhet

Sök Bidraget Skapande skola (Kulturrådet)

Det här statsbidraget gör att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur. Målgruppen för Skapande skola-bidraget kommer i fortsättningen att vara elever i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer, detta beslutades av riksdagen i december 2020.

Det betyder att ansökningsomgången för Skapande skola för läsåret 2021/22, som öppnar i januari 2021, inte kommer att inkludera förskolan.

Du som enligt den svenska skollagen är kommunal, statlig eller fristående huvudman för grundskolan kan söka det här bidraget. Du kan också söka om du enligt skollagen är huvudman för vissa särskilda utbildningsformer, det vill säga har undervisning vid särskilda ungdomshem, för elever som vårdas på sjukhus eller vid en institution som är knuten till ett sjukhus, eller vid internationella skolor på grundskolenivå (som lyder under den svenska skollagen).

Om du är huvudman för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan du också söka.

Skapande skola 

  • 07 januari 2021 – 04 februari 2021

Läs mer om bidraget Skapande skola

Se även

2021.05.04

Se inspelat webbinarium om Skatteverkets omställningsstöd i relation till Kulturrådets krisstöd

2021.05.04

Riksteater+cirkus – viktig enkät för Manegens medlemmar!

Ta del av senaste nytt inom branschen

Nyhetsbrev