Styrelse

Manegens styrelse 2018-2019

Vald på årsmötet 28 april 2018

 

Ordförande
 Olle Strandberg

Vice ordförande 
Fanny Twardomanski

Kassör Eva Jansson

 

Ordinarie ledamöter

Klara Mossberg

Anna Ljungqvist

Camilla Rud

Lars Wassrin

Maria Zeniou

Anna Cedergren

 

Suppleanter

Linus Ahlbin

Sofia Larsson

Manegens medlemmar är varmt välkomna på Styrelsemötena som äger rum en gång i månaden kl 17:00-19:00 i Manegens lokal i Gamla Stan.  Anmäl dig någon dag i förväg till info@manegen.org om du vill komma eller har någon fråga som ska med på dagordningen.

Styrelsemöten 2018: 8/5, 19/6, 29/8, 2/10, 25/10 och 27/11