Daglig träning

Cirkuscentrum erbjuder träning för professionella artister inom cirkus, varieté och gatuperformance på five platser runt om i Sverige.

För professionella artister som kommit till Sverige på flykt erbjuder Cirkuscentrum kostnadsfritt medlemskap och daglig träning. Registrering sker vid den lokala daglig träningsanläggningen.

Cirkuscentrum har stöd från bl a Kulturrådet för att bedriva daglig träning.

…………..

Daily training

Cirkuscentrum offers training for professional artists in circus, variety, and street performance at five locations around Sweden.

For professional artists who have come to Sweden as refugees, Cirkuscentrum offers free membership and daily training. To sign up, please visit your local Daily Training facility.

Cirkuscentrum has support from, among others, the Swedish Arts Council to conduct daily training.

Priser för träningskort / Prices for training cards

Du behöver vara medlem i Cirkuscentrum och ha blivit godkänd för att delta i den dagliga träningen för att köpa Träningskortet som berättigar till daglig träning för professionella artister. Träningskortet ger också rabatt på fortbildningar och workshops som Cirkuscentrum arrangerar.

SKH-studenter har gratis medlemskap i Cirkuscentrum under tiden de studerar (dock inte om man läser enstaka kurser utan endast vid kandidat- eller magisterstudier). Då har du även rätt att köpa träningskort och delta i den dagliga träningen för professionella artister under sommarledigheten på de tider träningen är öppen. 

…………

You need to be a member of Cirkuscentrum and have been approved to participate in the daily training to purchase the Training Card, which entitles you to daily training for professional artists. The Training Card is good at any of Cirkuscentrums training locations, it also offers discounts on further education and workshops organized by Cirkuscentrum.

Students of SKH (Stockholm University of the Arts) have free membership (some limitations apply) in Cirkuscentrum during their studies (not applicable for individual courses, only for bachelor’s or master’s studies). During this time, you also have the right to purchase a training card and participate in the daily training for professional artists during the summer break at the times when the training is open.

Träningskort Helår/halvår

300 kr ink. moms helår

200 kr ink. moms per halvår

Ett helår kostar 300 kr, men vill du träna januari-juni eller juli-december kan du istället välja ett halvårskort för 200 kr. 

…………………..

 

Training Card
Full year/half year

300 SEK INCL. VAT Full year

200 SEK INCL. VAT half year

A full year costs 300 SEK, but if you prefer to train from January to June or July to December, you can instead choose a six-month card for 200 SEK.

 

Träningskort en månad eller ”prova-på-vecka

100 kr ink. moms per månad

Gratis ”prova-på-vecka”

Om du bara vill träna i en månad kostar det 100 kr. Om du vill prova på att träna så får du göra det i en vecka (gäller endast vid ett tillfälle). 

…………………..

 

Training card for one month or "try-out

100 SEK incl. vat per month

Free ”Try-out week”

If you only want to train for one month, it costs 100 SEK. If you want to try out training, you can do so for one week (applies only once).

 

Viktig information

Vem som räknas som professionell kan du läsa om i Daglig träning syfte och behörighet.

Cirkuscentrum träningsregler måste alltid följas i träningslokalerna!