Förmedling

Manegen har som centrumbildning verksamhetsstöd från Kulturrådet och därmed ett förmedlande uppdrag för våra medlemmar. Cirkusområdets utövare verkar både inom det offentligt stödda kulturlivet och det kommersiella fältet, inom Sverige och internationellt.

Manegen verkar som en förbindelselänk mellan medlemmar och arrangörer och uppdragsgivare av olika slag. Cirkus som konstform med hela sin bredd återspeglas av Manegens medlemmar och deras produktioner, shower och pedagogiska verksamheter.