Förmedling

Här hittar du som är intresserad av att programmera cirkus ett aktuellt utbud av föreställningar. Manegens medlemmar arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Manegen verkar som en förbindelselänk mellan medlemmar och arrangörer och uppdragsgivare av olika slag. 

Inom konstformen finns många olika uttrycksformer och de återspeglas av Manegens medlemmar och deras produktioner, shower och pedagogiska verksamheter.

Behöver du hjälpa att navigera i cirkusens värld är du varmt välkommen att kontakta oss på info@manegen.org. Vi finns här för att svara på alla dina cirkusrelaterade frågor.

Manegen har som centrumbildning verksamhetsstöd från Kulturrådet och därmed ett förmedlande uppdrag för våra medlemmar. Cirkusområdets utövare verkar både inom det offentligt stödda kulturlivet och det kommersiella fältet, inom Sverige och internationellt.