Välkommen till Manegen

Manegen är en nationell intresseorganisation för cirkus, varieté och gatuperformance. Manegens medlemmar är artister, producenter, kreatörer, studenter och stora som små kompanier från hela landet. 

Daglig träning för medlemmar

Manegen har stöd från bl a Kulturrådet för att bedriva träning för professionella artister inom cirkus, varieté och gatuperformance. För närvarande bedrivs daglig träning i Stockholm, Malmö, Göteborg, Norrköping och Sundsvall.