Välkommen till Cirkuscentrum

Cirkuscentrum är en nationell ideell förening och expertinstans som förmedlar cirkus, stöttar konstnärlig utveckling, erbjuder daglig träning och kompetensutveckling samt strävar efter att förbättra arbetsvillkoren för professionella cirkuskonstnärer.

Daglig träning för medlemmar

Cirkuscentrum har stöd från bl a Kulturrådet för att bedriva träning för professionella artister inom cirkus, varieté och gatuperformance. För närvarande bedrivs daglig träning i Stockholm, Malmö, Uddevalla, Norrköping och Sundsvall. 

Med stöd av