Välkommen till Cirkuscentrum

Cirkuscentrum är en nationell ideell förening och expertinstans som förmedlar cirkus, stöttar konstnärlig utveckling, erbjuder daglig träning och kompetensutveckling samt strävar efter att förbättra arbetsvillkoren och infrastrukturen för professionella cirkuskonstnärer.

………

Welcome to Cirkuscentrum

Cirkuscentrum is a national non-profit association and expert organization that promote circus, supports artistic development, provides daily training and capacity building. Cirkuscentrum also strives to improve the working conditions and the infrastructure for professional circus artists.

Daglig träning för medlemmar

Cirkuscentrum har stöd från bl a Kulturrådet för att bedriva träning för professionella artister inom cirkus, varieté och gatuperformance. För närvarande bedrivs daglig träning i Stockholm, Malmö, Uddevalla, Norrköping och Sundsvall. 

Med stöd av