Skip to content

Workshops

Cirkuscentrum arrangerar regelbundet cirkusaktuella workshops för sina medlemmar i olika delar av landet. Det kan vara allt från kompetensutveckling inom enskilda cirkusdiscipliner till kunskapshöjande workshops i marknadsföring och ekonomihantering. Här under ser du vad som är aktuellt just nu.