Skip to content

Nyheter

Det händer mycket i cirkusvärlden! Här publiceras fortlöpande alla nyheter som rör Cirkuscentrum medlemmar. Återkom ofta för att hålla dig uppdaterad om vad som är på gång. 

Workshop – koreografi & dramaturgi

Workshop i koreografi och dramaturgi för cirkus, ett samarbete mellan Cirkuscentrum och Mer Dans år Folket English below Välkommen till en workshop i koreografi och dramaturgi för cirkus och rörelsebaserad

Enkätundersökning – cirkuskonstnärers ekonomiska situation

Här presenterar vi resultaten från enkätundersökningen ”Enkät om cirkusartisters ekonomiska situation”, som Cirkuscentrum skickade ut till sina medlemmar i april 2024. Undersökningen riktade sig till cirka 150 konstnärer och kompanier,

Cirkuscentrums Årsmöte / Annual Meeting 2024

English text below Hej! Härmed kallar styrelsen till Årsmöte för Cirkuscentrum tisdag 23 april kl. 18:30. Plats: Subtopia, Alby (Stockholm).  Vid mötet kan röstberättigade medlemmar i Cirkuscentrum delta och anmälan