En intresseorganisation för cirkus, varieté och gatuperformance

Cirkuscentrum  är en nationell intresseorganisation för cirkus, varieté och gatuperformance. Cirkuscentrums medlemmar utgörs av artister, kompanier, producenter, kreatörer och studenter från branschens största aktörer till mindre kompanier och enskilda artister från olika delar av landet. Cirkuscentrum samlar och representerar cirkus, varieté och gatuperformance, och förbättrar professionellas villkor på olika nivåer. 

Cirkuscentrum verksamhet

Cirkuscentrum arbetar förmedlande och anordnar daglig träning för professionella artister. Andra viktiga uppgifter är att skapa bättre arbetsvillkor och möjligheter till utveckling för sina medlemmar samt en starkare plats inom såväl kulturområdet som i samhället. Cirkuscentrum är medlem i Circostrada (europeisk plattform för cirkus och street art), Fedec (internationellt nätverk för cirkusutbildningar) samt Baltic Nordic Circus Network (BNCN). 

Verksamhetsberättelser