En intresseorganisation för cirkus, varieté och gatuperformance

MANEGEN är en nationell intresseorganisation för cirkus, varieté och gatuperformance. Manegens medlemmar utgörs av artister, kompanier, producenter, kreatörer och studenter från branschens största aktörer som Subtopia, Cirkus Cirkör och Dans- och Cirkushögskolan till mindre kompanier och enskilda artister från olika delar av landet. Manegen samlar och representerar cirkus, varieté och gatuperformance, och förbättrar professionellas villkor på olika nivåer. 

Manegens verksamhet

Manegen arbetar förmedlande och anordnar daglig träning för professionella artister. Andra viktiga uppgifter är att skapa bättre arbetsvillkor och möjligheter till utveckling för sina medlemmar samt en starkare plats inom såväl kulturområdet som i samhället. Manegen är medlem i Circostrada (europeisk plattform för cirkus och street art), Fedec (internationellt nätverk för cirkusutbildningar) samt Baltic Nordic Circus Network (BNCN). 

Verksamhetsberättelser