Skip to content
Anna Aro circus artist pole
Stockholm

Anna Aro

Anna är en cirkusartist, dansare och performanceartist med finska och svenska rötter. Hon har specialiserat sig med cirkusdisciplinen kinesisk påle och använder även handstående och dansakrobatik i sitt skapande.

“Jag utforskar olika rörelser och uttryck på konventionella och okonventionella scener. Kontraster och absurditet kombineras med mystik och dynamik, och tillsammans med cirkus, ljud och sång strävar jag efter att tänja på normaliteten och finna nya ingångar till performance.”

Hon har arbetat som artist runt om i världen, och hon har även organiserat de platsspecifika föreställningarna ”Cirkusvandring i Alby” samt ”Gården”.

Anna is a circus artist, dancer and a performance artist with roots from Sweden and Finland. She specialized with the circus discipline chinese pole and also uses handstands and dance acrobatics in her performances.

”I explore different movements and expressions on conventional and unconventional stages. Contrasts and absurdity are combined with mysticism and dynamics, and together with circus, sound and song I strive to push normality and find new ways into performing arts.”

She has worked as an artist around the globe and she organized the site-specific performances “Cirkusvandring i Alby” and “Gården”.