Skip to content
Malmö

Karavan

Karavan är plattformen för samtida cirkus i södra Sverige. Vi arbetar framförallt med samtida cirkus och med musik.

Karavan vill vara en del i att våra kulturområden utvecklas, sprids och lever. Karavan fyller ett tomrum, med en kultur som inte syns så mycket i Skåne men som snabbt växer fram. 

För att vårt konstområde ska leva och utvecklas så krävs det att en rad punkter är uppfyllda. 

– Det behövs olika typer av scener där professionella artister kan synas, där en bred publik känner sig välkommen.
– Det behövs professionella artister som har möjlighet både att träna och att få vidareutbildning så att de kan utvecklas som artister.
– Det behövs ett inflöde av nya artister och för att få det krävs att intresset väcks tidigt, att det finns träningsmöjligheter för barn och unga.
– Det behövs att artister kan få hjälp att bygga nätverk, både internt sinsemellan och ut i andra konstnärliga nätverk.

Karavan har under sina tio år lyckats få alla dessa pusselbitar på plats. Vår verksamhet är därför essentiell i målet att kulturområdet kring cirkus, varieté och gatuperformance ska kunna leva och växa i södra Sverige. 

Det vi gör har haft och har ett viktigt kulturellt värde för regionen eftersom vi är den samlande plattformen för professionella cirkusartister och andra fysiskt utövande konstnärer i Skåne. Karavan är platsen där vi kan knyta band, träna, utvecklas, inspireras och göra föreställningar ihop. Detta främjar kvalitet samt konstnärlig förnyelse inom fältet. 

För att bredda utbud och målgrupp samt öppna dörrar mellan konstformer tar vi in gästspel inom andra områden såsom teater, musik och dans, med ett fokus på nyskapande uttrycksformer och samhällsengagemang. Scenkonst och arrangemang som kan ha svårt att få plats på andra etablerade scener.