Skip to content
Stockholm

Sianna Bruce

Född i Skottland, och därefter har Sianna tränat professionellt inom dans med början på ”the Scottish School of Contemporary Dance” för att få en ”Bachelors Arts Degree in Performing Arts” från Liverpool Institute for Performing Arts.

Hon började uppträda för olika Luftdanskompanier i Storbritannien och Irland så fort hon tagit sin examen 2013 och har därför en eklektisk variation av kompetenser inom cirkus och dans.