BARN OCH UNGA

Barn och unga är väldigt viktiga för Manegen och för våra medlemmar. Barnens rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet är en del av FN:s Barnkonvention. Som en naturlig följd av detta arbetar vi för att barn uppmuntras att få lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet. 

texture-left Created with Sketch.

Det är viktigt att barn och unga får möjlighet till eget skapande och en likvärdig tillgång till kultur. Eftersom alla barn finns i skolan är därför kopplingen till skolans verksamhet viktig, och Kulturrådets bidrag "Skapande skola" gör att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur. 

Kulturrådet Barnkonventionen

Välj cirkus till skolprojekt

Enligt Kulturrådets hemsida kan du som enligt den svenska skollagen är kommunal, statlig eller fristående huvudman för grundskolan söka Skapande skola-bidraget. När samtida cirkus väljs till ett Skapande skola-projekt får eleverna möjlighet att uttrycka sig med och genom kroppen och utveckla kreativiteten. Nedan presenteras artister och kompanier och hur ni kan kontakta dem!

Tips från Kulturrådet  Centrumbildningarna

Sök här:

2021-03-31
Föreställning

Nalle Clown

2021-03-31
Föreställning

Nelli Kujansivu

2021-03-31
Föreställning

Company Afterclap: Red Hot Condition

2021-03-31
Föreställning

Kompani Giraff: Tvärslöjd

2021-03-31
Föreställning

Kompani Giraff: Tråkmånsafton

2021-03-31
Föreställning

Kompani Giraff: Kiseldalen

1 2 3