Skip to content

In Praise of Shadows

“In Praise of Shadows” är Below Zeros kommande föreställning, med innovativ akrobatik och exceptionell träffsäkerhet ger kompaniet ett verk som hyllar skuggorna, de vi bär inom oss och de som omger oss. Med sju(!) akrobater som alla jobbar med parakrobatik så tar kompaniet sitt nästa steg in i framtiden av den skandinaviska cirkuskonsten.

Om föreställningen

By Below Zero

“In Praise of Shadows” är Below Zeros kommande föreställning, med innovativ akrobatik och exceptionell träffsäkerhet ger kompaniet ett verk som hyllar skuggorna, de vi bär inom oss och de som omger oss. Med sju(!) akrobater som alla jobbar med parakrobatik så tar kompaniet sitt nästa steg in i framtiden av den skandinaviska cirkuskonsten.

Below Zero har skapat tre turnerande produktioner som alla har rönt stora framgångar på den svenska och internationella cirkusscenen. De karaktäriseras av sin visuella skandinaviska stil och starka teman samt den sömlösa blandningen av akrobatiska trick, koreografi och fysisk teater.

Below Zero fortsätter här, liksom tidigare, att inspireras av den nordiska kulturen och naturen. Till “In Praise of Shadows” har scenbild, kostym, och musik inspirerats av glaciärer, norrsken, havens, bergens och sjöarnas färger men även av det minimalistiska i det nordiska modet, den finstilta folkmusiken och dess enorma urkraft. “In Praise of Shadows” framhäver skönheten i skuggorna, i det som inte är perfekt men ändå vackert.

Idé och Koncept
Axel Ahl
Lisa Angberg
Sara Runsten

Information in English

”In Praise of Shadows” is Below Zero’s upcoming performance, featuring innovative acrobatics and exceptional precision, the company presents a piece that celebrates the shadows, those within us and those surrounding us. With seven (!) acrobats all working with pair acrobatics, the company takes its next step into the future of Scandinavian circus art.

Below Zero has created three touring productions, all of which have reaps great success on the Swedish and international circus scene. They are characterized by their visual Scandinavian style, strong themes, and seamless blend of acrobatic tricks, choreography, and physical theater.

Continuing their tradition, Below Zero draws inspiration from Nordic culture and nature. For ”In Praise of Shadows,” set design, costumes, and music are inspired by glaciers, northern lights, the colors of seas, mountains, and lakes, as well as the minimalism of Nordic fashion, the delicate folk music, and its immense power. ”In Praise of Shadows” highlights the imperfect, yet beautiful. The beauty of shadows.

Idea and Concept
Axel Ahl
Lisa Angberg
Sara Runsten

Rekommenderad ålder