Styrelsen

Manegens styrelse 2020-2021.
Vald på årsmötet 19 april 2020.

Margreth Elfström

ordinarie ledamot, ordförande

Hanna Hedvall

ordinarie ledamot, vice ordförande

Johan Celander

ordinarie ledamot, kassör

Johanna Abrahamsson

SUPPLEANT