Styrelsen

Cirkuscentrum styrelse
Vald på årsmötet 30 oktober 2023.

Organisation

Christina Simpson

tillförordnad verksamhetsledare

Gabriel Soldati

Daglig träning, Alby samt medlemskommunikatör

Kontakt via info@manegen.org

Styrelse

Olle Strandberg

ordinarie ledamot, ordförande

Pia Kronqvist

ordinarie ledamot

Sarah Lett

ordinarie ledamot

Nelli Kujansivu

Ordinarie Ledamot

Sara Ellström

ordinarie Ledamot

Anders Ålander

ordinarie ledamot

Trolle Rhodin

Ordinarie ledamot

Hellen Smitterberg

Ordinarie ledamot

Lina Isaksson

Suppleant